Wajong-uitgaven in 2010 minder snel gegroeid

0

De Wajong-uitgaven zijn in 2010 minder snel gegroeid dan in het jaar ervoor. De uitgaven namen met 6,1 procent toe terwijl een jaar eerder nog sprake was van een stijging van 10,1 procent.

Dat blijkt maandag uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een Wajong-uitkering is bestemd voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn en nooit hebben kunnen werken. In 2010 is 2,2 miljard euro uitgegeven aan deze uitkeringen. Dat is een vijfde van het totale bedrag aan uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid. Eind 2010 ontvingen 205.000 personen een Wajong-uitkering, aldus het CBS.

In de afgelopen jaren zijn de Wajong-uitgaven gegroeid van 1,3 miljard euro in 2004 tot 2,2 miljard euro in 2010. Na 2007 nam de groei echter af. Ging het in 2007 nog om een stijging van meer dan 12 procent, in 2010 is dit percentage gehalveerd.

Vanaf 2010 is nieuwe wetgeving van kracht die strengere eisen stelt aan het recht op een uitkering. Hierdoor zullen nieuwe Wajongers vaker een gedeeltelijke Wajong-uitkering ontvangen in plaats van een volledige uitkering.

In totaal werd er vorig jaar voor 10,9 miljard euro aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Sinds 2004 zijn de Wajong-uitgaven met twee derde gestegen, terwijl de uitgaven aan andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met bijna 12 procent zijn afgenomen. ,,Hierdoor was in 2010 een vijfde van de uitgaven voor Wajongers bestemd”, aldus het statistiekbureau.

In 2010 werden 17,8 duizend nieuwe Wajong-uitkeringen toegekend. Dat is opnieuw een toename ten opzichte van eerdere jaren. Het aantal in 2010 beëindigde Wajong-uitkeringen bedroeg 4,6 duizend. Ook dit aantal ligt hoger dan een jaar eerder. Per saldo steeg het aantal Wajongers vorig jaar met ruim 13.000 naar 205.000.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.