Waardering verbinden aan kernwaarden zorgt voor hogere ROI

0

Het is effectiever om kernwaarden van de organisatie te verbinden aan de waardering van medewerkers.

In het rapport "Revealing Key Practices for Effective Recognition" laat Globoforce zien hoe medewerkers denken over hun waardering door de werkgever. Een van de belangrijkste conclusies uit dit rapport is dat waardering en de kernwaarden van de organisatie met elkaar verbonden moeten zijn.  

Uiteraard is waardering zeer belangrijk voor medewerkers. Een gebrek aan waardering is de een na belangrijkste reden om over te stappen naar een andere werkgever.

Sommige organisaties hebben (officiële) waarderingsprogramma’s. Medewerkers worden bedankt met cadeautjes of feestjes of er wordt een medewerker van de maand gekozen of aangewezen. Het blijkt echter dat wanneer waardering wordt verbonden aan kernwaarden, de resultaten van dit waarderingsprogramma veel beter zijn.

  • 87 procent van de medewerkers die werkt bij een organisatie waar het waarderingsprogramma verbonden is aan de kernwaarden voelt zich gewaardeerd. Bij een programma zonder koppeling met kernwaarden voelt 78% van de medewerkers zich gewaardeerd. Bij organisaties zonder waarderingsprogramma is 57% van de medewerkers tevreden over de waardering die zij ontvangt.  
  • 79 procent van de medewerkers zegt dat waardering verbonden aan kernwaarden hen het gevoel geeft meer inzicht te hebben in bedrijfsdoelstellingen.
  • 65 procent van de medewerkers die  de kernwaarden van hun werkgever op kon noemen gaf aan meer grip te hebben op bedrijfsdoelstellingen versus slechts 23% van de medewerkers die geen kernwaarden kon noemen.
  • 88 procent van de medewerkers die de kernwaarden kent zegt een betrokken medewerker te zijn versus 54% van de medewerkers die deze kernwaarden niet kent.
  • Medewerkers die werken bij een organisatie met een kernwaardengedreven waarderingsprogramma worden minder gefrustreerd bij het bereiken van hun doelen op het werk.

Tijdige waardering gebaseerd op kernwaarden, levert het volgende op:

  1. Lager verloop;
  2. Beter begrip van bedrijfsdoelstellingen en meer toewijding aan het behalen van die doelstellingen;
  3. Verhoogde betrokkenheid van medewerkers

Een werkgever met een waarderingsprogramma krijgt de hoogste ROI als de kernwaarden van de organisatie onderdeel zijn van dat programma en als frequent en tijdig waardering wordt gegeven aan medewerkers.

Dit artikel is te vinden op het blog TLNT.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.