Vuilnisman valt tijdens werk door gladheid, werkgever aansprakelijk

0

Een afvalverwerkingsbedrijf geeft werknemers veiligheidsschoenen maar geen speciaal schoeisel voor winterse gladheid. En daarmee is het bedrijf tekortgeschoten in zijn zorgplicht.

De situatie

Een vuilnisbelader glijdt in december 2009 uit tijdens het gooien van een vuilniszak. Hij loopt letsel aan zijn pols op. Hij droeg de veiligheidsschoenen die hij van zijn werkgever had gekregen.
De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor zijn schade, maar de verzekeraar van de werkgever wijst die aansprakelijkheid af. De werknemer stapt vervolgens naar de rechter.

De vordering
In dit deelgeschil vraagt de werknemer aan de rechter om vast te stellen dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die hij lijdt door het ongeval. De werkgever heeft niet voldaan aan de wettelijke zorgplicht, vindt hij. Hij heeft wel veiligheidsschoenen gekregen maar die zijn niet speciaal bedoeld voor gladheid bij ijzel en sneeuw. De werkgever had betere maatregelen moeten treffen en bijvoorbeeld antiglij-ijzers, overschoenen of sneeuwzolen moeten aanbieden. Inmiddels zijn er weliswaar spikes beschikbaar, maar pas vanaf na het ongeval.

Het oordeel
De rechter vindt dat de werkgever de zorgplicht (art. 7:658 lid 1 BW) heeft geschonden. Er wordt van werkgevers veel op het gebied van veiligheid verwacht. Er wordt niet snel aangenomen dat de werkgever aan de wettelijke zorgplicht heeft voldaan en dus niet aansprakelijk is voor de schade van een bedrijfsongeval. Dat de werkgever voor veiligheidsschoenen heeft gezorgd, ontslaat hem niet van de verplichting om eventueel andere, effectievere maatregelen te nemen. De kantonrechter vindt dat de veiligheidsschoenen te weinig veiligheid bieden, zeker gezien het werk: het tillen en gooien van vuilniszakken met steeds een ander gewicht.

Kennis zusterbedrijven toegerekend aan werkgever
Het blijkt dat de werkgever jaarlijks contact had met zusterbedrijven in het buitenland, onder andere in Scandinavië, over arbo en veiligheid. De kennis en ervaring van die zusterbedrijven rekent de rechter toe aan de werkgever. Kortom: omdat er in Zweden en Finland hakspikes gedragen worden bij dit werk, had de werkgever ook hier dergelijke veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Zeker omdat het gaat om eenvoudige maatregelen die daadwerkelijk het valgevaar verkleinen.
De rechter concludeert dat de werkgever tekort is geschoten in de zorgplicht en daarmee aansprakelijk is voor de gevolgen van het arbeidsongeval.

LJN BZ5255
Kantonrechter Utrecht
Zorgplicht
Eerste aanleg
14 maart 2013

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.