Vrijwillige vertrekregeling aantrekkelijker

1

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde onlangs dat een vrijwillige vertrekregeling niet hetzelfde is als een verkapt vroegpensioen. Goed nieuws voor alle betrokkenen van een bedrijfsreorganisatie.

Met iedere vrijwillig vertrekkende medewerker kan bij een reorganisatie een gedwongen ontslag worden voorkomen. Vakbonden, ondernemingsraden, werknemers én werkgevers zagen al een tijd een voordeel in de vrijwillige vertrekpremies, maar deze hebben ook een groot nadeel. Ze worden door de fiscus namelijk gezien als een verkapt vroegpensioen, waar 52 procent belasting over betaald moet worden door de werkgever. Deze belastingaanslag komt nog bovenop de aanslag voor de werknemer die van de regeling gebruikmaakt. Zeker wanneer de vertrekkende werknemer ouder is dan 55 wordt een dergelijke regeling vaak gezien als een regeling voor vervroegde uittreding (rvu).

Afzien van vrijwillige vertrekregeling

Hierdoor zien veel werkgevers dus af van een vrijwillige vertrekregeling als onderdeel van hun sociaal plan. Zeker bedrijven die wegens bedrijfseconomische redenen moeten reorganiseren, kunnen geen fiscale discussies gebruiken met alle financiële risico’s van dien. Door de dreigende rvu-boete kozen werkgevers in het verleden vaak voor een gedwongen ontslag in plaats van een vrijwillig vertrek met bijkomende premie.

Bestrijding schijnconstructies

De rvu-boete is in 2005 in het leven geroepen om schijnconstructies te bestrijden. Maar bij een vrijwillige vertrekregeling is geen sprake van een schijnconstructie; er wordt slechts op een handige manier ingespeeld op een bedrijfsreorganisatie. In de tijd dat de wet werd ingevoerd was niet voorzien dat er later veelvuldig gebruik zou moeten worden gemaakt van reorganisaties. De recente uitspraak van het gerechtshof maakt het strenge standpunt van de Belastingdienst ten aanzien van de vrijwillige vertrekregeling onhoudbaar.

Staatssecretaris Eric Wiebes heeft zich in de Tweede Kamer al moeten verantwoorden over de buitensporige kosten van de vrijwillige vertrekregeling voor zijn eigen belastingambtenaren, waaronder een rvu-boete van 170 miljoen tot 200 miljoen euro. Op grond van deze jurisprudentie hoeft hij zichzelf die boete nu niet meer op te leggen.

Bron: fd.nl

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. De vraag is nu welke voorwaarden bij reorganisatie gelden om te mogen aannemen dat RVU niet van toepassing is en met een medewerker een VSO kan worden gesloten.