Vragen over ‘zinloze’ steun oudere werknemer

12

De PvdA wil opheldering van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken over een bericht dat overheidssubsidies om ouderen aan het werk te krijgen of te houden zinloos zouden zijn. Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer heeft vrijdag schriftelijke vragen gesteld aan haar partijgenoot.

Volgens het dagblad Trouw blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en onderzoeksbureau SEO dat jaarlijks 2 miljard euro wordt besteed aan bonussen, premiekortingen en andere maatregelen om ouderen aan de slag te krijgen. Het effect zou volgens het CPB vrijwel nihil zijn.

Volgens Trouw weet zelfs ruim veertig procent van de werkgevers niet van het bestaan van de regelingen af. ‘Veel leidinggevenden van bedrijven vinden dat namelijk een zaak voor de afdeling personeelszaken’, schrijft het dagblad.

Hamer wil weten of de cijfers kloppen. Zo ja, dan zou Asscher in overleg met vakbonden en werkgevers moeten bekijken of het geld op een betere manier gebruikt kan worden om ouderen aan het werk te helpen of te houden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

12 reacties

 1. Oudere werkloze op

  H?, h?, eindelijk mensen die het snappen!
  Ik ben 61 jaar, sinds 3 jaar werkeloos, solliciteer me kapot, heb diverse cursussen voor omscholing mogen volgen = weggegooid geld!, maar kom niet aan de slag. Ze hadden me beter een aanvullende uitkering op mijn WW kunnen geven van dat geld. Nu heb ik en geen werk, geen vooruitzichten tot een baan en geen cent uitkering meer (omdat mijn partner nog 1500 netto per maand inbrengt). Schandalig! En daar heb ik 43 jaar me kapot voor gewerkt! Iemand die zich laat afkeuren is beter af, want die houdt een uitkering tot zijn/haar AOW! Ondanks het inkomen van de partner. En dan heb ik nog verschil tussen afgekeurd en afgekeurd, want er lopen nog gigantische profiteurs rond. En dan al die gescheiden gezinnen: apart wonen, samen in een bed en toch profiteren van een toeslagen en subsidies. Politiek wordt eens wakker!!!

 2. Van belang is m.i. wat de reden is van het ontslag van oudere werknemers. Werkgevers willen steeds sneller af van oudere werknemers. Argument ze zouden minder flexibel zijn? Dat ze niet flexibel zouden zijn hebben werkgevers overigens vaak aan zichzelf te wijten. Door geen lange termijnplanning en een duidelijke visie is het niet helder waarop werkgever en werknemer in de toekomst op zullen moeten anticiperen. Gevolg: geen continue aanbod van scholing en ontwikkeling. Achterstallig onderhoud van het menselijk kapitaal. Beschamend dat er subsidies ingezet zouden moeten worden om oudere werknemers in dienst te nemen. Begin bij verbetering van HR-beleid bij de voordeur in elke organisatie.

 3. @bezorgd. Volgens mij zegt dit iets over de competenties van HRM. Die weten ook echt niet hoe ze met de ouderen om moeten gaan. Zijn van Paniek en Oorlog naar HRM gepromoveert waarbij ze de H echt niet snappen, laat staan dat ze weten wat menselijk kapitaal is. Er zijn er die het wel snappen maar zich dan verschulen achte beleid!!

 4. Wij moeten als samenleving zorgen dat er werk is. Als er werk is, zijn mensen vanzelf weer nodig. En omdat er nu zoveel onzekerheid is en mensen vooral aan het korte termijn en zichzelf denken, wordt er hard geroepen hoe inflexibel etc. de ander is. ………..

 5. Oudere (nog) werkende op

  Reactie op Bezorgd: hoezo niet flexibel! Ik denk dat je flexibiliteit eerder meemaakt van de ouderen dan van jongeren. Die weigeren momenteel zelfs banen in ploegendiensten (kunnen ze niet meer stappen). Einde werktijd doet de oudere nog even door (maakt klus af) de jongere is klokslag verdwenen!
  Dat is de bittere ervaring! De jongere is ook veel meer bezig met zijn eigen sociale contacten onder werktijd dan de oudere!

 6. Marjolein Hins op

  Ik wil graag even een niet inhoudelijke insteek maken, maar reageren op hoe wij communiceren over dit soort onderwerpen. P&O Aktueel en andere pers wekt de indruk met de titel van dit artikel dat het geen zin zou hebben om ouderen te helpen.

  Dat is niet waar het artikel in Trouw over gaat. Dus laten we ajb. zorgvuldiger gaan communiceren!!!

  Want ook hier geldt: dat alleen een titel ons al beinvloed in onze perceptie over ‘de ouderen’, whatever that may be. Net als ‘de Nederlander’ bestaat ‘de oudere’ niet meer. Dus laten we ook stoppen met mensengroepen zo in hokjes stoppen.

  Een titel had kunnen zijn: regelingen stimulering arbeidsmarkt nog niet bekend in bedrijfsleven. Of, een zin zonder het woordje niet erin, dus een positief bericht!: Ascher maakt zich hard om regelingen stimulering arbeidsmarkt bekend te maken in bedrijfsleven.

  Dat had een goed beeld gegeven van de situatie waar we een andere mindset door zouden krijgen!

  Hartelijke groet, ik wens ons allen een jaar met positieve communicatie, zodat onze kijk op de wereld verandert!

 7. Citaat:
  “Ook SEO constateert in haar rapport dat de meeste maatregelen de kans niet vergroten dat 50-plussers vaker worden aangenomen. “Ouderen blijven relatief onaantrekkelijk”, noteert het SEO, welke compensaties er ook zijn. Vooral vanwege de structureel hoge loonkosten, de veronderstelde lagere productiviteit en de grotere kans op langdurig ziekteverzuim.”

  Hoezo structureel hogere loonkosten?
  Als werkzoekende 60+er krijg ik niet eens de kans mijn loonvoorstel op tafel te leggen.
  Knappe jongen die uit dit bij de potentiele werkgever dus onbekende loonvoorstel structureel hogere loonkosten kan berekenen.
  Ik was hoofd financiele administratie, zou zulks uit hoofde van mijn professie dus moeten kunnen berekenen maar kan het in ieder geval niet.
  E n niet alleen Personeelszaken weet niks van alle wettelijke regelingen om de 50+er aan de slag te krijgen.
  Ook de uitzendbureaus, de detacheerders en de externe recruiters blinken uit in het niet ‘van de hoed en de rand’ weten, zo is mijn ervaring na drie jaar vruchteloos solliciteren.
  En zelfs overheidsinstanties weten in de meeste gevallen niet eens welke regelingen de andere overheidsinstantie in deze heeft getroffen.
  Waarvan akte!

 8. reactie op @bezorgd: Wilt u niet alle HRM-ers over een kam scheren. Probleem is dat veel bedrijven menen dat het geen ‘vak’is en het iemand ‘er ff bij laten doen’en die iemand heeft niet het diploma (en de bij- en nascholing) die noodzakelijk zijn voor een goede invulling van het mooiste beroep.
  En ik heb voor een aantal functies juist gezocht naar langdurige werklozen van 50+ en ook gevonden en gebruik kunnen maken van de subsidies, en doe OOK nog aan diversiteit en aannemen van arbeidsgehandicapten etc. Dus egelijk maatschappelijk verantwoord (maar ja, wat wil je, werkzaam in de zorgsector)

 9. Er worden veel artikelen geschreven over de situatie van de oudere werknemer/50-plusser op de arbeidsmarkt. Met uitersten: over de 50-plusser die meer kan en moet doen om de eigen aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt een boost te geven tot en met de vele vooroordelen die niet aan en met overtuigend en onderbouwd bewijs kunnen worden gestaafd en de daaruit voortvloeiende vermeende kansloosheid.

  Wie er ook een sterker argument heeft: een werkgever heeft de mogelijkheid om in ieder geval voor een periode van drie jaar ??n of meerdere arbeidsovereenkomsten aan te bieden. En er zijn diverse subsidiemogelijkheden om het loonkostenplaatje aantrekkelijker te maken. Volgens de onderzoeken van het CPB en SEO alsmede en met name de cijfers van het UWV (nog geen 2% heeft zicht op een nieuwe baan) blijven de resultaten dus uit. Ook de mogelijkheden in de flexibele schil zijn beperkt, uitzendbureau?s vullen hun database kennelijk liever met re?le bemiddelingskansen. Probeer je maar eens in te schrijven ouder dan 50 of kijk eens mee.

  Tegen de achtergrond van bijvoorbeeld het vooralsnog uitblijven van een economisch herstel of ?berhaupt zicht op een kanteling, het grote aantal werkgevers die daadwerkelijk de tering naar de nering moeten zetten, multinationals die vanwege winstmaximalisatie zelf uitmaken waar en of zij vennootschapsbelasting betalen en ondanks mooie resultaten reorganiseren en de huidige en toekomstige verhogingen van de pensioenleeftijd slaan de bevindingen van CPB, SEO en UWV in ieder geval de bodem uit onder de politieke beweegredenen om het ontslagrecht te ?versoepelen?, de pensioenleeftijd te verhogen en ook de WW-bepalingen aan te passen. Want zeg nu zelf: als werkgevers nu al de mogelijkheden onbenut laten om ouderen aan te nemen, ook al is het zelfs maar tijdelijk (drie jaar), dan is het (basis)uitgangspunt dat zulks wel gaat gebeuren wanneer men van hen gemakkelijker afscheid kan nemen onthutsend na?ef.

  Omscholen met die transitiebudgetten dan maar? Het is aannemelijk dat, zoekend naar de onderbouwing waarom dit wel kans van slagen heeft, de uitkomst een zelfde lot beschoren zal zijn als die van de loonsubsidies. Vermoedelijk komt de kandidaat door de financi?le problemen vanwege de verkorting van de WW-duur uiteindelijk niet eens meer toe aan zijn/haar verweer op het verwijt dat de benodigde werkervaring ontbreekt.

  Werkgevers en werknemers hebben nu eenmaal eigen belangen en de overheid is er om sturing te geven aan de samenkomst. Is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Het heeft er echter steeds meer van weg dat de benodigde moraliteit binnen dit proces ver te zoeken is.
  Nivelleren tot 70.000 euro noemen we ?een feest? (als juist de middengroep terug valt worden de verschillen tussen hoog en laag toch juist groter?), de paar procent die juist alles te zeggen heeft en bepaalt wat er gebeurd laten we ongemoeid hun gang gaan. Absurde bonusfestijnen en vertrekregelingen versus een gemaximeerde ontslagvergoeding, het kan verkeren.
  Het wachten is op het moment dat het de politiek duidelijk is geworden dat niet zij degenen zijn die het op dit moment voor het zeggen hebben en de moraliteit terugbrengen in de onderlinge verhoudingen.

  Totdat het kwartje valt resten voor de 50-plusser alternatieven: brainstorm eerst en vooral op niches in de markt alvorens om te scholen, join de club zzp-ers, pas in ieder geval je stemgedrag aan en richt in ieder geval sowieso een vakbond op die in beginsel niet drukker is met zichzelf.

  Als de uitkomst van de onderzoeken daadwerkelijk kloppen dan komt de P&O wereld trouwens verder in het nauw. Geen weet van de loonkostenmogelijkheden hebben is immers net zo fnuikend en hilarisch voor bewijs van de eigen kwaliteiten als op de handen zitten wanneer je ze wel kent.

 10. Marjolein en Sjoukje dank voor jullie inspirerende inbreng en voorbeeldfunctie. en sterkte gewenst aan diegenen die niet aan een betaalde baan komen vanwege oud denken.. van anderen!

 11. Natuurlijk heeft die 2 miljard wel effect. Denk je eens in hoeveel extra werklozen je krijgt als je poppenkasten als deze gaat opheffen.

 12. Ik vind dat Marj.Hi en goede kijk heeft op berichtgeving, zou de het beter doen in de media. Ik heb ook het idee dat ouderen vaak in de media geschoffeerd worden door kop teksten.Ze worden vaak in hokjes geplaatst.Eerst worden ouderen goede leermeesters genoemd, ze moesten de jongeren inwerken in het bedrijfsleven. daar men na bepaalde leeftijd fysiek meer problemen krijgt, werd daar rekening mee gehouden, die rechten wordt men nu weer ontnomen, door kreten van loon inleveren, vrij dagen inleveren, niet meer eerder kunnen stoppen met werken etc. dit is niet alleen de politiek maar de media doet er vaak een schepje bovenop.
  De jongere generatie moeten onthouden dat ze ook eens oud worden en voor hun hoop ik dat ze zich goed bij verzekerd hebben. Voor jongeren geldt ook dat je eerst werk ervaring moet opdoen en daarom niet gelijk hetzelfde kan verdienen als een ouder collega, ook al heb je een hogere opleiding gevolgd, die waarschijnlijk met belastinggeld mede gefinanciert is door die oudere collega met een werkverleden van meerdere jaren.Er is in Nederland de laatste jaren ook door de media het ego?sme van de individu bevorderd voor geld, het wij gevoel is daarmee ten einde. Bij de volgende stembus zal blijken of velen zich nog laten bedotten.