Voordelen en gevaren van Google Glass op de werkvloer

0

Werkgevers kunnen alvast gaan nadenken wat de voor- en nadelen zijn van Google Glass op de werkvloer en hoe hier op te reageren.

Zo langzamerhand kent iedereen Google Glass wel. Het is een draagbare computer, waarbij een bril dient als schermpje. Je kunt er foto’s mee nemen, video’s opnemen, berichten versturen, documenten delen, nieuws bekijken, navigeren en nog veel meer. Momenteel is de bril nog niet verkrijgbaar in de winkel, maar er zijn enkele duizenden mensen die een testbril hebben.

Sharlyn Lauby bekijkt in dit artikel de bril vanuit werkgeversoogpunt. In verschillende branches in de VS is het dragen van de bril reeds verboden. Zo verbieden restaurants, cafés, casino’s en theaters het uit oogpunt van privacy en veiligheid. Verschillende experts verwachten dat ook in andere sectoren een verbod komt op de bril. Vooral in sectoren waar vertrouwelijkheid en privacy een rol spelen, zoals de zorg, overheid en het bank- en verzekeringswezen, zou het gebruik van de bril verboden of beperkt kunnen worden. Met name de mogelijkheid om met de bril te filmen, zonder dat andere mensen daar weet van hebben, is een struikelblok.

Voordelen van Google Glass voor de organisatie
Voordat organisaties besluiten tot het verbieden van Google Glass op de werkvloer moet goed bekeken worden of de organisatie er ook van kan profiteren. Voor marketeers bijvoorbeeld biedt de bril kansen. Het live delen van beelden kan anderen inspireren. Zo zal een attractiepark of een indoor skigelegenheid de ervaring van bezoekers willen ‘uitzenden’.

Ook medewerkers kunnen slim gebruik maken van de bril. Zo kunnen  vergaderingen live opgenomen worden. Handig voor medewerkers die niet bij de vergadering konden zijn of om de discussie rondom besluitvorming nog eens terug kijken. Bovendien biedt de slimme bril nieuwe kansen voor het opleiden en coachen van medewerkers. Experts menen dat door de bril anders gecommuniceerd zal gaan worden.

Beleid voor draagbare techniek
Als Google Glass geïntroduceerd wordt voor het grote publiek zal een soort testfase aanbreken. Sommige organisaties zullen de voordelen die deze bril biedt ervaren, anderen zullen juist de nadelen ervan zien. Op basis daarvan zullen organisaties beleid of gedragsregels opstellen. Dat hoeft geen uitgebreid traject te zijn. Vaak kan volstaan worden met een beroep op etiquette, zoals bijvoorbeeld niet filmen op toiletten.

Tevens zal aandacht besteed moeten worden aan de veiligheid van medewerkers. In Nederland verbieden reeds diverse ondernemingen hun medewerkers om te bellen vanuit de auto. Dit beleid zal navolging krijgen met betrekking tot Googe Glass. Werkgevers zullen het gebruik ervan in de auto of vrachtwagen verbieden zodat bestuurders niet afgeleid worden.

Nog een punt van aandacht: vertrouwelijkheid en bedrijfsgeheimen. Google Glass maakt het immers nog makkelijker om informatie en opnames te delen. Vertrouwelijke informatie kan zo – al dan niet bewust – verspreid worden en de privacy van andere medewerkers kan worden geschaad. Organisaties zullen daar aandacht voor moeten hebben, aldus arbeidsrechtadvocaat Heather Bussing.

Huidig beleid
In veel organisaties is reeds vastgelegd dat vertrouwelijke informatie niet verspreid mag worden en dat de privacy van anderen gerespecteerd moet worden. Het maakt niet uit op welke wijze informatie is verzameld, opgeslagen of verspreid. Toch is het goed om even na te kijken of het beleid of de gedragsregels up to date zijn.

Als Google Glass (vaker) gebruikt gaat worden binnen organisaties, is het volgens Lauby verstandig om medewerkers en managers voorlichting te geven over verantwoord gebruik van dit nieuwe draagbare speeltje.

De voor- en nadelen van Google Glass op de werkvloer worden beschreven op het american express open forum.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.