VOG voor vrijwilligers blijft gratis

0

Omdat het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers aan de verwachtingen voldoet, wordt deze verstrekking vanaf 2014 structureel ingevoerd.

Dat schrijven de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. De pilot ‘Gratis VOG voor vrijwilligers’ die in het najaar van 2012 startte is in opdracht van beide ministeries door het Verwey Jonker Instituut geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers – liefst in combinatie met heldere gedragsregels en de mogelijkheid om ‘foute vrijwilligers’ te registreren – aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat op de sport -en hobbyclub.

Om de clubs te ondersteunen heeft de rijksoverheid diverse instrumenten ontwikkeld waarmee het vrijwilligerswerk aantoonbaar veiliger wordt. Zo kunnen organisaties al enige tijd gebruik maken van gedragsregels uit de toolkit  ‘In veilige handen’. Daarnaast is enkele maanden geleden een registratielijst gelanceerd, waarop vrijwilligers die tuchtrechtelijk zijn gesanctioneerd kunnen worden geregistreerd. Dit moet voorkomen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen shoppen tussen verschillende clubs of verenigingen. Tot slot hebben drie grote vrijwilligerskoepels – NOC*NSF, Scouting Nederland en Steunpunt KinderVakanties – de afgelopen periode de kosten van hun VOG-aanvraag vergoed gekregen.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben de staatssecretarissen Teeven en van Rijn besloten de regeling vanaf het najaar van 2014 structureel in te voeren voor vrijwilligers die met minderjarigen werken. Ook vrijwilligers die met  mensen met een verstandelijke beperking  werken, kunnen vanaf dat moment hun VOG vergoed krijgen. Dit najaar worden de exacte voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een gratis VOG bekend gemaakt. Om het gebruik van de instrumenten van ‘In veilige handen’ en het aanvragen van de gratis VOG door lokale vrijwilligersorganisaties verder te stimuleren, zullen de bewindslieden van VenJ en VWS met gemeenten in gesprek gaan.

Bron: ministerie van Veiligheid en Justitie

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.