VOG magazijnmedewerker terecht afgewezen wegens veroordelingen voor drugshandel

0

De aanvraag van een VOG voor de functie van magazijnmedewerkster wordt afgewezen omdat de kandidaat meermaals is veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens opiumdelicten, waaronder opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. De aanvraagster is het hier niet mee eens, maar krijgt geen gelijk van de Raad van State.

De zaak

In juli 2014 heeft de staatssecretaris een VOG voor de functie van magazijnmedewerkster afgewezen. De (potentiele) magazijnmedewerkster heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is ongegrond verklaard. Vervolgens is de (potentiele) magazijnmedewerkster in beroep gegaan bij de rechtbank die het beroep ongegrond heeft verklaard. Tegen deze uitspraak heeft de (potentiele) magazijnmedewerkster hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

De Raad van State

Een VOG is  kort gezegd – een verklaring van de minister waaruit blijkt dat – in verband met het doel waarvoor de afgifte is gevraagd – niet is gebleken van bezwaren tegen die persoon.

De staatssecretaris ontvangt alle justitiële gegevens van de aanvrager die zijn geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem (hierna: het JDS). Als de aanvrager daarin voorkomt, dan wordt de beoordeling of een VOG kan worden afgegeven verricht. De afgifte van een VOG wordt in beginsel geweigerd als de justitiële gegevens, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie, taak of bezigheid waarvoor de VOG is aangevraagd.

De (potentiele) magazijnmedewerkster bleek op 31 januari 2014 onherroepelijk te zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, wegens opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Bovendien is zij in de periode van 1999 tot 2008, drie maal veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor opiumwetdelicten.

Nu een magazijnmedewerkster de beschikking krijgt over goederen, de bevoegdheid heeft tot het raadplegen en/of bewerken van systemen en voor het uitoefenen van de werkzaamheden gebruik maakt van het distributienetwerk van haar werkgever, is de staatssecretaris van oordeel dat deze veroordelingen een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie van magazijnmedewerkster. Het risico is er in gelegen dat de (potentiele) magazijnmedewerkster het distributienetwerk van haar werkgever misbruikt om opiumwetdelicten te plegen door het vervoeren van verdovende middelen, aldus de staatssecretaris.

De (potentiele) magazijnmedewerkster vindt het onterecht dat de VOG haar is geweigerd omdat de plaats waar zij haar werkzaamheden had moeten verrichten, goed wordt beveiligd. Aldus vindt zij dat geen belemmering bestaat voor een behoorlijke uitoefening van de functie van magazijnmedewerkster door haar.

De Raad van State vindt dat de staatssecretaris zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat een opiumwetdelict een belemmering vormt voor de behoorlijke uitoefening van de functie van magazijnmedewerkster, nu het distributienetwerk kan worden misbruikt voor het distribueren van verdovende middelen.
De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het niet aannemelijk is dat een goede beveiliging de belemmering voor de behoorlijke uitvoering wegneemt, nu zich bij de werkzaamheden situaties kunnen voordoen waarbij toezicht afwezig is of omzeild kan worden.

Het hoger beroep is ongegrond.

In de praktijk

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden van degene aan wie de VOG is afgegeven, geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Een VOG is nodig  en vaak ook verplicht – als de werknemer een functie gaat vervullen waarin hij werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Als het overleggen van een VOG niet verplicht is gesteld, dan kan een werkgever zelf bepalen of hij het voor bepaalde functies nodig vindt dat een (toekomstig) werknemer een VOG overlegt.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.