VNO-NCW en NISB: meer werknemers in beweging

2

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) wil samen met de werkgevers verenigd in VNO-NCW, meer werknemers aan het bewegen en sporten krijgen. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en NISB-directeur Clémence Ross willen de mogelijkheden inventariseren om samen met andere partners te werken aan een vitaler bedrijfsleven.

Het NISB heeft de werkgevers onlangs haar visie ‘Werkend winnen’ overhandigd en toegelicht.

Passend beweegaanbod
Voor iedere Nederlander moet een passend, veilig en toegankelijk sport- en beweegaanbod in de buurt zijn. Het kabinet wil, in samenwerking met onder andere het bedrijfsleven, ervoor zorgen dat ook werknemers de gelegenheid hebben te sporten en te bewegen.

Gezonde werkvloer
Bewegen is (naast voeding) al speerpunt in het deelconvenant gezonde werkvloer, onderdeel van het convenant gezond gewicht. In het kader van het Olympisch plan 2028 heeft het kabinet streefcijfers vastgesteld: de sportparticipatie moet van 65% nu naar 75% in 2016 en Nederland moet beschikken over een gezonde bevolking en fitte werknemers.

Olympisch vuur
VNO-NCW is een van de alliantiepartners van Olympisch Vuur en is in die hoedanigheid een samenwerking aangegaan met de Stichting Sport en Zaken, het loket voor bedrijven die zich aan het Olympisch Plan willen verbinden.

Beweegvriendelijk
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heeft bij de werkgeversorganisatie een lans gebroken voor extra aandacht voor bewegen, naast echte sportactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan fietsen naar het werk, lunchwandelen en een beweegvriendelijke werkomgeving.

Welzijnsambitie
Volgens NISB dragen sport en bewegen en een verankering ervan binnen het bedrijfsbeleid bij aan het realiseren van de breedtesport- en welzijnsambitie in het Olympisch Plan. Maar ook het bedrijfsleven zelf vaart er wel bij: denk aan langere inzetbaarheid van werknemers, verlagen van ziekteverzuim, verhogen van productiviteit, meer betrokkenheid bij het bedrijf en een beter imago. 

Kennis en ervaringen bundelen
In de visie ‘Werkend winnen’ stelt NISB voor om samen met VNO-NCW en partners als Sport en Zaken de kennis en ervaringen van de partijen samen te brengen en een plan uit te werken.

De speerpunten van NISB zijn:

 1. Het vergroten van de bekendheid van bedrijfssport en de bijdrage die het kan leveren aan vitalere werknemers;
   
 2. Het uitbreiden en verder ontwikkelen van het aanbod aan sport en beweegactiviteiten voor werknemers, voor, tijdens en na het werk. Speciale aandacht is er voor het vergroten van het aanbod voor werknemers in het MKB;
   
 3. Het verzamelen van goede voorbeelden bij bedrijven waar sport en bewegen onderdeel uitmaakt van gezondheidsbeleid.
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Andries Bongers op

  Ik ben een groot sportliefhebber en sport nog steeds (70 jaar), maar vitaliteit en inzetbaarheid heeft maar voor een beperkt deel te maken met lichamelijke conditie. Veel belangrijker is de vitaliteit op het gebied van actuele kennis en bijblijven in je vakgebied. Dus blijvend investeren in studie en ook in gezondheid. Ik hoop dat we nu niet overdrijven en iedereen de sportschool injagen.

 2. Alles wat bijdraagt aan de vitaliteit van werknemers is een goede zaak. Edoch, hoe zit het met de ondersteuning van de geestelijke vitaliteit door werkgevers/ managers?
  Heel veel organisaties worden nog op een (vrij) klassieke wijze aangestuurd en georganiseerd, hetgeen negatief doorwerkt naar de (geestelijke) vitaliteit van werknemers.

  Henk Kleijn