Vier fases voor een goede teamdynamiek

0

De trend is tegenwoordig om verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie neer te leggen. Teams zijn steeds vaker zelf verantwoordelijk voor hun eigen onderdeel binnen de organisatie. Het belang van teamdynamiek groeit daardoor.

Een gezonde teamdynamiek is een belangrijke voorwaarde voor optimale prestaties. Bovendien vergroot dit het werkplezier. De teamdynamiek is eigenlijk niets meer dan de onderlinge omgangsvormen binnen een team. ‘Zeg maar gerust de normen en waarden van een team’, zegt Floor Pannekoek van Effectory. Na een uitgebreide literatuurstudie en onderzoek bij meer dan 40.000 teams constateert zij dat er vier essentiële voorwaarden zijn voor een succesvol team.

Fase 1: Duidelijke doelen en verantwoordelijkheden

In de eerste fase is het belangrijk dat er duidelijkheid ontstaat binnen een team. Wat een team onderscheidt van een groep individuen is dat er sprake is van een gemeenschappelijk doel of een gemeenschappelijke taak. Dit gemeenschappelijke doel moet goed duidelijk zijn bij iedereen, zegt Pannekoek. Daarbij hoort ook dat de verantwoordelijkheden binnen het team worden vastgelegd. ‘Dan maak je meteen duidelijk wie voor welk deel verantwoordelijk is. Daar kun je iemand dan ook op aanspreken.’

Fase 2: Onderling afstemmen van werkzaamheden

Aansluitend op het verdelen en vastleggen van de verantwoordelijkheden, volgt het afstemmen van de onderlinge inspanningen op elkaar en op de omgeving. ‘Hoe beter je als team de onderlinge werkzaamheden op elkaar afstemt, hoe beter én vooral ook hoe efficiënter je als team presteert. In deze fase komt de echte samenwerking dus tot stand.’

Fase 3: Goede omgangsvormen creëren

Binnen elk team ontstaan bepaalde omgangsvormen. In de derde fase werken teams aan de ‘juiste’ omgangsvormen. Maar wat zijn de juiste omgangsvormen? Uit onderzoek van Google blijkt dat de meest succesvolle teams in ieder geval voldoen aan de volgende twee gedragsvormen:

  1. Ieder teamlid levert ongeveer een gelijke bijdrage aan het totaal. ‘Het is belangrijk dat er een goed evenwicht ontstaat binnen de groep waarbij iedereen voldoende aan bod komt’, zegt Pannekoek. Uit het onderzoek van Google blijkt dat teams die niet goed in balans zijn ook slechter functioneren. ‘Zolang iedereen de kans krijgt om iets te zeggen, presteert het team goed, maar als slechts één iemand of een kleine groep de hele tijd het woord voert, zakt de collectieve intelligentie. Niet bij elke activiteit hoeft de inbreng gelijk te zijn, maar in totaal moet er evenwicht ontstaan.’
  2. Er is een grote mate van sociale sensitiviteit. Teams die rekening houden met de situaties van hun leden presteren beter. ‘Je hoeft zeker niet elkaars beste vrienden te zijn, maar je moet wel rekening houden met elkaar’, aldus Pannekoek.

Naast deze twee normen moet ieder teamlid zich veilig voelen in het team. Iedereen moet alles tegen elkaar kunnen zeggen.

Fase 4: Het beste in elkaar naar boven halen

‘Deze laatste fase kan je zien als de kers op de taart. Als je als team door fase 1 tot en met 3 heen bent kan je elkaar echt versterken en aan de extraatjes gaan werken. In deze fase proberen teamleden elkaar beter te maken. Door de juiste mix van personen en bijbehorende kwaliteiten bereiken teamleden meer dan dat ze ieder apart zouden doen’, zegt Pannekoek. In deze fase staat de synergie van een team centraal.

Bovenstaande fases volgen elkaar niet altijd lineair op. De volgorde verschilt en bovendien ben je als team nooit klaar. Teamdynamiek verandert doorlopend; de samenstelling van je team of de omstandigheden waarin je team opereert kan veranderen. Het prestatieniveau van je team kent dan ook altijd ups en downs. Maar teams die af en toe samen kijken hoe ze ervoor staan en waar ze aan kunnen werken, zullen de meeste en de langste ‘ups’ kennen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.