Verwijtbaar gedrag van de werknemer en toch vergoeding

0

Slecht werknemerschap is in dit arrest de reden voor ontslag wegens gewichtige redenen. De werknemer betreedt de bedrijfsregels met de voeten: hij komt diverse malen niet opdagen zonder bericht, is niet bereikbaar tijdens ziekte enzovoort. Toch krijgt hij bij zijn ontslag een ontslagvergoeding mee vanwege zijn persoonlijke situatie en zijn goede functioneren van voor de problemen. Het opzegverbod tijdens ziekte is niet van toepassing.

De situatie 

De werknemer is al ruim 9 jaar in dienst als magazijnmedewerker als de problemen op het werk beginnen. Er volgt een periode van ziekmeldingen, niet verschijnen op de werkplek, schriftelijke waarschuwingen en gesprekken. Uiteindelijk verzoekt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

De vraag

De werkgever wil ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat de werknemer houdt zich niet aan de regels die in het bedrijf gelden. De werkgever vindt dat hij alles heeft gedaan om de situatie te verbeteren en is van mening dat de werknemer daaraan niet meewerkt. Om die reden zou de werknemer ook geen recht hebben op een ontslagvergoeding. De werknemer vindt dat hij niet ontslagen kan worden omdat er een ontslagverbod geldt: hij is ziek. Bij een eventueel ontslag eist hij een vergoeding met correctiefactor 2 omdat de werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen.

Het oordeel

De kantonrechter ontbindt de overeenkomst wegens gewichtige redenen. Er is geen sprake van een opzegverbod omdat de ziekte van de werknemer niet de reden is voor het ontbindingsverzoek.

De werknemer heeft zich verwijtbaar gedragen. Maar de persoonlijke situatie, de leeftijd van de werknemer en het goede functioneren van de werknemer in de periode voor dat de problemen ontstonden, zijn reden om toch een geringe vergoeding naar billijkheid toe te kennen.

Bron: LJN BH 3577
Kantonrechter Amsterdam
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 26-01-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.