Vertrouwelijkheid weegt zwaarder dan belang werknemer bij inzage gespreksverslagen

0

Een aan collega’s toegezegde vertrouwelijkheid weegt zwaarder dan belang
werknemer bij inzage gespreksverslagen.

Werknemer is als zorgkundige-coach werkzaam bij St. Philadelphia Zorg. Een collega van werknemer heeft tegen hem bij werkgever een klacht ingediend, aangezien zij zich tijdens een gesprek met hem geïntimideerd voelde en werknemer zich schuldig gemaakt zou hebben aan grensoverschrijdend gedrag.

Werkgever heeft hierop conform zijn protocol Grensoverschrijdend gedrag een onderzoek laten instellen door twee kwaliteitsconsulenten. Deze consulenten hebben geconcludeerd dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag en werkgever geadviseerd werknemer niet terug te laten keren op zijn werkplek. Werkgever heeft vervolgens werknemer een officiële waarschuwing gegeven wegens grensoverschrijdend gedrag en hem overgeplaatst naar een andere locatie.

Op verzoek van werknemer heeft werkgever hem het advies van de consulenten verstrekt, doch niet de verslagen van de gesprekken die met medewerkers zijn gevoerd. Werknemer vordert in kort geding afgifte van de gespreksverslagen.

Uitspraak

De voorzieningenrechter oordeelt dat het beroep van werknemer op artikel 6 en 8 EVRM niet slaagt. De kwaliteitsconsulenten hebben (slechts) geadviseerd, zodat er geen sprake is van een inbreuk op het recht op een eerlijk proces en ook geen afweging behoeft te worden gemaakt of de privacy van collega’s zwaarder weegt dan een dergelijke inbreuk.

De overplaatsing van werknemer kan niet worden gekwalificeerd als een schending van een burgerlijk recht van werknemer: hij behoudt immers werk en daarmee aanspraak op loon. In het onderhavige geval dient het belang van werkgever bij het handhaven van de aan werknemers toegezegde vertrouwelijkheid te prevaleren boven het belang van werknemer om te beschikken over de door deze werknemers afgelegde verklaringen.

Immers, werknemer is voor onderzoek naar de gegrondheid van de redenen die aan zijn overplaatsing ten grondslag liggen niet volledig afhankelijk van deze verklaringen. Hij zou in een eventuele procedure tegen werkgever een verzoek kunnen indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor van de desbetreffende medewerkers. De voorzieningenrechter wijst de vordering van werknemer af.

Bron: LJN BE8959

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.