Verstoorde relatie geen reden voor non-actiefstelling

0

Werkneemster wordt op non-actief gesteld, omdat er volgens de werkgever
een ernstig verstoorde relatie is. Volgens werkneemster is hier geen sprake en
vordert onmiddelijke toelating tot haar werk.

Werkneemster is in dienst bij Apotheek Bisonspoor en heeft zich ziek gemeld wegens een arbeidsconflict. Totdat een vervolggesprek heeft plaatsgevonden, is werkneemster vrijgesteld van werkzaamheden. Het vervolggesprek vindt geen doorgang en werkneemster wordt verzocht haar werkzaamheden niet te hervatten. Na een mislukte mediation verzoekt werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Werkneemster vordert in kort geding onmiddellijke toelating tot haar werk. Werkneemster is van oordeel dat van een verstoorde verhouding met haar werkgever geen sprake is. Ook is aan haar niet duidelijk gemaakt waarom zij niet meer tot haar werkzaamheden wordt toegelaten, terwijl zij hierom steeds heeft verzocht, doch daarin wordt zij steeds tegengewerkt.

Werkgever is van mening dat er sprake is van een ernstige verstoorde relatie. Na een eerdere explosieve situatie tussen het team en werkgever is werkneemster als enige er niet in geslaagd zich in te spannen om tot een normalisering van de verhoudingen te komen. De situatie is sindsdien verder verslechterd.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat voor werkgever een zwaarwegende en redelijke grond aanwezig is voor het niet langer toelaten van werkneemster tot haar werkzaamheden. Het al dan niet verstoord zijn van de arbeidsverhouding is daarbij niet de maatstaf, zoals bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek het geval kan zijn.

Van belang is of er sprake is van een zodanige onhoudbare situatie waarvoor geen andere oplossing mogelijk is, dat daardoor de op non-actiefstelling gerechtvaardigd is. Werkgever heeft weliswaar diverse gronden voor de op non-actiefstelling aangedragen, maar daaruit blijkt niet dat juist op dit moment sprake is van een onhoudbare situatie waarvoor geen andere oplossing voorhanden is. Eerder valt af te leiden dat het gaat om een reeds langer bestaande situatie, zonder dat duidelijk is waarom juist op dit moment de op non-actiefstelling heeft plaatsgevonden en moet voortduren.

De voorzieningenrechter veroordeelt werkgever tot het toelaten van werkneemster tot haar werkzaamheden. De rechter acht het echter niet in het belang van partijen om de wedertewerkstelling van werkneemster te laten plaatsvinden voordat de mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek heeft plaatsgevonden. Reden daarvoor is de korte periode tussen dit vonnis tot aan de mondelinge behandeling en de te verwachten extra spanningen op de werkvloer tot aan die behandeling. De vordering zal dan ook worden toegewezen met ingang van de dag volgend op de mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek.

Bron: LJN BF5160
Rechtbank Utrecht
Datum: 01-10-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.