Verschillende soorten loon tijdens wachtdiensten alleen bij heldere omschrijving

0

Op grond van Europese rechtspraak gelden alle uren van wachtdiensten als volledige arbeidstijd. Maar die uren mogen wel anders beloond worden dan gewone werkuren mits de regeling daarvoor helder en objectief is. De kantonrechter oordeelt in deze zaak dat de regeling in de cao ‘Beroepsgoederenvervoer over de weg’ niet aan die eisen voldoet. De werkgever moet daarom alle uren als volledig loon uitbetalen.

De situatie

Een chauffeur bij een bergingsbedrijf draait regelmatig wachtdiensten. Hij is dan ’s nachts of in het weekend zo’n 15 uur op de werklocatie aanwezig. Hij krijgt ‘normaal’ loon uitbetaald over 8 uur en over de eventueel daadwerkelijk meer gewerkte uren. Over de andere uren krijgt hij een beschikbaarheidstoeslag.

De vraag

De chauffeur is op basis van Europese jurisprudentie van mening dat de werkgever alle uren tegen het gewone loon had moeten uitbetalen. Dat komt in dit geval neer op 289 nog uit te betalen uren, totaal ruim € 4000. De werkgever is van mening dat hij de wachtdiensten van de chauffeur op basis van de cao wel gedifferentieerd mocht belonen.

Het oordeel

Volgens Europese rechtspraak mogen wachtdiensten inderdaad anders worden beloond dan gewone werkuren, als de beloningsstructuur maar gebaseerd is op heldere en objectieve maatstaven. En die zijn in dit geval niet aanwezig. In de arbeidsovereenkomst is niks geregeld over de diensten. De toepasselijke cao bevat wel een regeling, maar de kantonrechter vindt dat die onduidelijk is. Er blijkt namelijk niet uit of de daar genoemde vergoeding geldt voor telefonische bereikbaarheid tijdens wachtdiensten of voor aanwezigheid op de werkplek. Omdat de regeling dus niet helder is, oordeelt de kantonrechter, moeten alle uren uitbetaald worden als gewone werkuren, met eventuele toeslagen voor avond-, nacht- of weekenddienst.

Telefonische bereikbaarheid of aanwezigheid

De kantonrechter geeft in dit arrest aan dat er verschillende types wachtdiensten zijn die nogal  verschillende van aard zijn. Een wachtdienst waarbij de medewerker alleen telefonische bereikbaar is en gewoon thuis zit, is aanzienlijk anders dan een wachtdienst met aanwezigheidsplicht op de werkplek. Niet alleen wat betreft de locatie maar ook wat betreft de impact op het privéleven van de medewerker. Bij het eerste type staat een volledig loon niet in verhouding tot de werkzaamheden, bij het tweede type is een juist lagere vergoeding dan het normale loon niet redelijk.

Bron: LJN BI0267
kantonrechter
Procedure: eerste aanleg  enkelvoudig
Datum: 01-04-2009

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.