Verplicht pensioen voor 56-jarige piloten geen leeftijdsdiscriminatie

0

De cao-bepaling dat de arbeidsovereenkomsten van verkeersvliegers op hun 56e zonder opzegging eindigt, is niet in strijd met de wet gelijke behandeling.

De situatie

Tien werknemers zijn als verkeersvlieger in dienst bij KLM.  Op grond van de KLM-cao eindigen hun arbeidsovereenkomsten, zonder opzegging, als ze 56 worden. Eventueel kunnen ze door een deeltijdpensioen nog tot hun 60e doorwerken.
De werknemers vinden dat de bepaling in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBLA) en stappen naar de rechter. Ze willen weer van het werk en vorderen loondoorbetaling.
De kantonrechter wijst de vorderingen af en verwijst daarbij naar een eerder arrest van de Hoge Raad   en een eerder oordeel van de Commissie Gelijke behandeling. De Hoge Raad oordeelde dat een vergelijkbare cao-bepaling objectief was gerechtvaardigd. De CGB oordeelde dat de bepaling in de KLM-cao objectief was gerechtvaardigd. De werknemers gaan in hoger beroep.

Het oordeel

Het Hof oordeelt dat het in de cao-bepaling gemaakte onderscheid op grond van leeftijd objectief gerechtvaardigd is.
De WGBLA staat het maken van een onderscheid naar leeftijd bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst alleen toe als het objectief gerechtvaardigd is. Het doel moet legitiem zijn en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk.
De doelen zijn in dit geval ‘het bereiken van een regelmatige en voorspelbare doorstroming van verkeersvliegers tussen de rangen, de kostenbeheersing en een evenwichtige personeelsopbouw’. Dat zijn volgens het Hof legitieme doelen. Het invoeren en handhaven van een pensioenleeftijd van 56 jaar is ook een passend middel om dat doel te bereiken.
Daarnaast is er niet direct een minder bezwaarlijk middel voorhanden waarmee hetzelfde doel bereikt kan worden. Dat maakt de cao-bepaling bepaling noodzakelijk. Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

LJN BM9545
Gerechtshof Amsterdam
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid WGBLA
Hoger Beroep
8 juni 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.