Verlof: eerst ADV-tegoed opmaken dan pas vakantiedagen

0

Moet de werkgever opgenomen vrije uren eerst van het ADV-tegoed afboeken voordat het vakantietegoed wordt aangesproken?

Inderdaad, oordeelt de kantonrechter. De cao bevatte geen bepalingen over het opnemen van ADV-en. Omdat de adv-uren jaarlijks vervielen moest de werkgever vrije uren eerst van dat ADV-tegoed afboeken.

De situatie

Een pedagogisch medewerkster werkt sinds 1 juli 2004 bij een kinderopvang. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO ‘Kinderopvang’ van toepassing. In de cao van 2004 is niets bepaald over verval van adv-uren, in de cao van 2006 is een vervaltermijn van een jaar opgenomen en in de cao van 2008 is deze bepaling weer geschrapt.
Overigens gaat het eigenlijk om seniorenverlof-uren maar de beide partijen spreken van ADV-uren.

De vordering

De werkneemster vordert uitbetaling van adv-uren die ze niet heeft verbruikt. Ze heeft tot en met 2009, volgens haar berekening, 991 ADV-uren en 849 vakantie-uren opgebouwd; in totaal 1840 uur. Ze stelt 1107 uren te hebben opgenomen en wil de resterende 733 uren afkopen. (Bij een werkdag van 8 uur zou dat om ruim 90 dagen gaan!)

Het verweer

De werkgever komt met andere cijfers. De uren die de werkneemster vrij nam, zijn afgeboekt van het vakantietegoed en in overeenstemming met de CAO zijn er 680,5 ADV-uren vervallen.

Het oordeel

De kantonrechter stelt de werkneemster in het gelijk. Het ADV-tegoed had eerst moeten worden opgemaakt.
In de cao die gold toen de werkneemster in dienst kwam, stond geen vervalbepaling. In de cao van 2006 was wel een vervaltermijn van een jaar opgenomen maar in de cao van 2008 is die bepaling weer geschrapt. De werkgever heeft de werkneemster nooit laten weten dat de uren jaarlijks zouden vervallen. Daarom hoefde de werkneemster geen rekening te houden met een vervaltermijn korter dan de wettelijke 5 jaar. Redelijkerwijs, en op grond van goed werkgeverschap moest de werkgever de opgenomen vrije uren eerst afboeken van de ADV-tegoed en daarna pas van het vakantietegoed.

Afkopen vakantie-uren tijdens dienstverband

De werkneemster wil dat de werkgever alle overgebleven uren uitbetaalt. De kantonrechter geeft aan dat alleen de jaarlijks opgebouwde bovenwettelijk vakantie-uren kunnen worden afgekocht. De werkgever krijgt hij de opdracht mee om de opgenomen vakantie-uren uit te splitsen naar wettelijke en bovenwettelijk uren. Het afkopen is overigens geen eenzijdig recht van de werkneemster. Dit kan alleen als de werkgever daar mee instemt. 

LJN BO3017
Kantonrechter Amsterdam
Adv-tegoed afboeken
Eerste aanleg
11 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.