Blog | Verkiezingen: gaat het ontslagrecht opnieuw op de schop?

0

De arbeidsmarkt – of de hervorming ervan – is een belangrijk speerpunt voor vrijwel alle politieke partijen voor de verkiezingen op 15 maart 2017. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen zocht in de verkiezingsprogramma’s naar de standpunten over arbeidsmarkt en ontslagrecht.

Geen enkele partij lijkt ervan overtuigd te zijn dat de arbeidsmarkt door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) de komende jaren een rustig bezit zal zijn. Verder lijken alle partijen het erover eens dat er in elk geval twee grote problemen op de arbeidsmarkt moeten worden opgelost: de kloof tussen vast en flex (‘insiders’ en ‘outsiders’) en herijking van het begrip werknemer versus zzp’er. Hoe deze problemen moeten worden opgelost, daarover lopen de meningen uiteraard sterk uiteen. Laten we eens kijken wat de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen hierover zeggen*.

VVD: ontslag kan soepeler

Deze partij kiest traditiegetrouw de kant van de werkgever/ondernemer. In het verkiezingsprogramma van de VVD wordt benadrukt dat ‘starre regels en vele risico’s en verplichtingen’ verhinderen dat werkgevers vaste contracten aanbieden. Volgens de VVD moet het opzeggen van een arbeidscontract eenvoudiger en minder duur worden. Daarnaast moeten werkgevers weer meer tijdelijke contracten (met een langere duur) kunnen aanbieden.
De zzp’er krijgt van de VVD ruim baan, onder meer door ervoor te zorgen dat voor opdrachtnemer en opdrachtgever vooraf duidelijk is onder welke voorwaarden de opdrachtnemer als zzp’er aan de slag kan. Hoe de VVD dit precies voor zich ziet en in hoeverre de Wet DBA daarmee van tafel is, wordt niet duidelijk. Verder pleit deze partij voor het verkorten van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine (tot 25 werknemers) bedrijven.

PvdA: handhaaf de preventieve ontslagtoets

De PvdA wil de preventieve ontslagtoets handhaven om werknemers tegen willekeur bij ontslag te beschermen en vindt bovendien dat de transitievergoeding al vanaf de eerste werkdag moet worden opgebouwd. Een vast arbeidscontract moet weer de norm worden en flexcontracten zijn alleen nog toegestaan voor werk dat aantoonbaar van flexibele aard is. Door de invoering van een werknemerskorting hoopt deze partij om vast werk aantrekkelijker te maken.
Om alle zzp’ers een bestaanszekerheid te bieden gaat voor hen ook het minimumloon gelden en komt er een verplichte basisverzekering die de zzp’er bescherming biedt tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

CDA: geef kantonrechter bij ontslag meer ruimte

Het CDA wil ‘duurzame arbeidsrelaties bevorderen en de doorgeschoten flexibilisering keren’. Zo moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekt fors worden teruggebracht.
De kantonrechter moet van het CDA meer ruimte krijgen om arbeidscontracten te ontbinden zodat ondernemers weer sneller kiezen voor een vast contract. Verder moet er volgens deze partij één basisverzekering komen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, inclusief de zzp’ers.

GroenLinks: opbouw transitievergoeding vanaf start arbeidscontract

Deze partij wil vast werk aantrekkelijker maken door werkgevers voor tijdelijke contracten een hogere prijs te laten betalen onder andere via hogere WW-premies. Ook krijgen flexwerkers vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding als zij ontslagen worden. Het moet voor werkgevers mogelijk worden om een tweede meerjarig arbeidscontract aan te bieden. Zzp’ers moeten zich verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

D66: schaf preventieve ontslagtoets af

Daar waar de PvdA expliciet vermeld dat zij de preventieve ontslagtoets wil behouden, pleit D66 juist voor een afschaffing van deze toets. Deze partij wil toe naar één arbeidsrechtelijk regime waarbij er alleen nog maar sprake is van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.
De opbouw van de transitievergoeding zou al direct bij aanvang van het arbeidscontract moeten starten. Vervolgens zou deze vergoeding volgens D66 verplicht moeten worden gebruikt om een overstap naar een andere baan te faciliteren.
Deze partij wil ook het afspiegelingsbeginsel aanpassen. Per leeftijdscohort moet niet alleen gekeken worden naar het aantal dienstjaren, maar mag de prestatie van de werknemer doorslaggevend zijn voor de vraag wie blijft en wie niet.

Conclusie voor de verkiezingen: arbeidsmarkt staat aan vooravond van ingrijpende veranderingen

Ik waag mij uiteraard niet aan enige voorspelling over uitslag van de verkiezingen. Maar hoe deze uitslag ook uitvalt, één ding is zeker: de arbeidsmarkt zal de komende jaren opnieuw ingrijpend hervormd worden.

*De PVV hoort ook bij de grootste partijen volgens de peilingen. In het verkiezingsprogramma van de PVV is niets opgenomen over arbeidsmarkt of ontslagrecht, daarom zijn hun standpunten niet besproken in deze blog.

  • Het volgende HR Journaal op 9 maart staat volledig in het teken van de verkiezingen. Presentator Maarten van Gelderen zal Steven van Weyenberg (D66) kritisch bevragen over zijn standpunten betreffende arbeidsmarkt en ontslag. Meld je aan en kijk gratis mee >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Maarten van Gelderen is arbeidsrechtadvocaat bij Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten. Ook presenteert hij maandelijks het HR Journaal voor XpertHR Actueel. Tot slot maakt Maarten in samenwerking met XpertHR arbeidsrechtelijke webinars.