Vergoeding na wegvallen vertrouwen in werknemer

0

Het wegvallen van vertrouwen van werknemer in werkgever en zijn direct leidinggevende is mede veroorzaakt door werkgeefster. Het onvoldoende meewerken van werknemer aan zijn re-integratie kan daarmede niet alleen aan de schuld van werknemer worden verweten. Dit dient tot uitdrukking te komen in de toe te kennen vergoeding.

Werknemer is in dienst bij Oki Systems. In 2008 is werknemer gedurende verschillende langdurige periodes ziek vanwege een arbeidsconflict met Oki Systems. Oki Systems achtte het noodzakelijk dat het conflict werd opgelost en heeft om die reden aan werknemer opgedragen werkzaamheden op het kantoor in Hoofddorp uit te komen oefenen. Werknemer weigert om aan het werk te gaan op het hoofdkantoor, hij is van mening geen redelijke opdracht te hebben gekregen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Werkgever verzoekt om de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden, omdat ze het vertrouwen in werknemer is verloren. Werknemer heeft een verweerschrift ingediend en daarbij tevens een vordering in kort geding ingediend. Werkgever heeft volgens werknemer zelf schuld aan het verloren vertrouwen. Werkgever heeft werknemer laten volgen en een promotie is teruggedraaid.

De kantonrechter is van oordeel dat geen sprake is van een dringende reden die noopt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Oki Systems heeft in dit verband aangevoerd dat zij in redelijkheid van werknemer kon vragen gedurende enkele weken op kantoor te komen werken met als reden dat daardoor het arbeidsconflict kon worden opgelost. Op geen enkele manier is echter duidelijk geworden hoe die opdracht aan een oplossing van het conflict zou kunnen bijdragen. Daarmee is de redelijkheid van de opdracht niet aannemelijk geworden.

Ontslagvergoeding

De kantonrechter acht dat het wegvallen van het vertrouwen mede veroorzaakt is door de werkgever. Het toekennen van een vergoeding aan werknemer is daarom op zijn plaats. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen en kent aan werknemer een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule met correctiefactor 1,4.

Bron: LJN BH4541
Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch
Procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 18-02-2009

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.