Vergelijken leidinggevende met Pilatus reden voor ontbinding

0

Je leidinggevende in een brief uitgebreid beledigen is reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De zaak wordt inhoudelijk zeer gedetailleerd en uitgebreid besproken in de uitspraak. Hieronder een samenvatting.

De situatie
Een hoofd van een afdeling incasso heeft begin december 2009 in het kader van een reorganisatie een gesprek met een externe consultant over een nieuwe functie. De consultant heeft in het gesprek aangegeven dat de werkneemster voor de functie representatief moet zijn en een zakelijke uitstraling moet hebben. Volgens de consultant voldeed de kleding van de werkneemster daar niet altijd aan. De werkneemster kwam bijvoorbeeld soms in spijkerbroek met Uggs eronder op het werk.

Naast deze kwestie speelt de kwestie van een matige beoordeling – half december – na de aanpassing van de beoordelingssystematiek. De werkneemster reageert onverwacht fel op de beoordeling: ze schrijft een brief aan haar leidinggevende waarin ze hem uitgebreid beschuldigt van discriminatie, demonisering, en slachtoffering.
In deze brief laat ze ook weten dat ze een officiële klacht indient tegen de consultant wegens vrouwonvriendelijk en seksueel intimiderende aantijgingen. De brief geeft ze af op het privéadres van de leidinggevende.
Er vindt een gesprek plaats waarna de werkneemster op non-actief wordt gesteld. Daarop volgt een tweede brief van de werkneemster waarin ze haar leidinggevende onder meer vergelijkt met Pilatus.
De werkgever reageert ook met een uitgebreide brief waarin verbazing over de aantijgingen wordt uitgesproken. Daarnaast geeft de werkgever aan dat er een onwerkbare situatie is ontstaan en dat er nu nog ruimte is voor een minnelijke regeling.

Er volgt een uitgebreide e-mail en briefwisseling en uiteindelijk doet de werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter wegens verandering in de omstandigheden.

Het oordeel
De rechter oordeelt dat er geen sprake is van een opzegverbod wegens victimisatie. Het is de – aan de werkneemster te wijten – vertrouwensbreuk die aanleiding is voor het ontbindingsverzoek en niet de ingediende klacht. Natuurlijk had de werkgever begrip moeten hebben voor een heftige reactie op een onverwachte matig beoordeling maar de reactie van de werkneemster ging alle perken te buiten, oordeelt de rechter.

Tact en respect
De rechter overweegt daarbij ook dat de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer inhoudt in dat je kritisch gevolgd wordt op je functioneren en dat je daarover opmerkingen kunt verwachten.  Gezien leeftijd, het hoge opleidingsniveau en hoge posities binnen het bedrijf mocht van beide partijen respect, geduld en en tact worden verwacht.

Mediation
Overigens vindt de rechter het begrijpelijk dat de werkgever geen behoefte had aan en ook geen heil meer zag in mediation. Eerder oordeelde een rechter dat mediation juist onderdeel is van modern werkgeverschap.

Vergoeding
De werkneemster krijgt een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule waarbij de correctiefactor op 1/3 wordt gesteld omdat naast haar verwijtbare gedrag ook de werkgever in de klachtenprocedure wat steken heeft laten vallen.

JAR 2011/145
Kantonrechter Zwolle
Belediging leidinggevende
Eerste aanleg
20 april 2011

Ingrid Kooijman

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.