Van 0 naar 190.000 euro ontslagvergoeding

0

Bij een ontslag met een ontslagvergunning van het UWV krijgt de werknemer geen ontslagvergoeding mee. Daarom starten werknemers soms zelf een ontbindingsprocedure.

In deze rechtszaak deed de werknemer dat met succes omdat hij die procedure al had aangekondigd voordat de werkgever de ontslagvergunning aanvroeg. Het ontbindingsverzoek leverde de werknemer ruim 190.000 euro (c=1,5) op.

De situatie

Een senior vermogensbeheerder was sinds 2000 in dienst van de werkgever. Als het bedrijf de activiteiten op het gebied van beleggen en effecten aan een ander bedrijf overdraagt, komt de functie van de werknemer te vervallen.
Er worden gesprekken gevoerd over de toekomst van de werknemer. Hij krijgt een functie als vermogensbeheerder aangeboden. Dat aanbod weigert hij omdat die functie in zijn ogen niet passend is. De werknemer stelt voor om in gesprek te gaan over zijn vertrek. Hij kondigt daarbij ook aan dat als ze er niet uit komen, hij de zaak aan de rechter zal voorleggen.
De werkgever vraagt na enige tijd onderhandelen een ontslagvergunning bij het UWV aan met als reden dat herplaatsing binnen het bedrijf niet mogelijk is en partijen ook niet tot een minnelijke regeling voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn gekomen. Die ontslagvergunning is op 11 november verleend. De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op tegen 1 februari 2012.

De vordering

De werknemer dient zelf een verzoek tot ontbinding in terwijl de opzegtermijn al loopt. Hij verzoekt om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst omdat zijn functie is komen te vervallen en er in het bedrijf geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Hij wil een ontslagvergoeding van ruim 3 ton. Dat bedrag is gebaseerd op een correctiefactor van 2. Als de werkgever een streep zet door het relatiebeding wil hij ook akkoord gaan met een vergoeding van ruim 190.000 euro, gebaseerd op c=1,5.

Het verweer

De werkgever beroept zich op jurisprudentie. De werknemer zou in dit geval moeten aantonen dat er zulke ernstige omstandigheden zijn dat de arbeidsovereenkomst nog eerder moet eindigen dan de datum waartegen al is opgezegd. De werkgever meent dat de werknemer het ontbindingsverzoek alleen maar heeft ingediend om een forse ontslagvergoeding binnen te slepen.

Het oordeel

De rechter wijst het ontbindingsverzoek van de werknemer toe. Hij krijgt een ontslagvergoeding mee van ruim 190.000 euro, gebaseerd op correctiefactor c=1,5. De werknemer had het verzoek al aangekondigd voordat de werkgever het ontslagverzoek indiende bij het UWV. Die extra zware toets waar de werkgever zich op beroept, is daardoor hier niet van toepassing. Het bedrijf heeft overigens het ontslagverzoek al ingediend terwijl de partijen nog aan het onderhandelen waren.

Werkgeversfouten

De partijen zijn het er over eens dat de functie van de werknemer is vervallen. En de werknemer heeft aannemelijk gemaakt dat de aangeboden functie niet passend was. Een van de redenen om het verzoek toe te wijzen is dat de rechter geen enkele inspanning van de werkgever heeft gezien om de werknemer te herplaatsen of zijn arbeidsmarktpositie te verbeteren. Tot slot oordeelt de rechter dat de communicatie van de werkgever richting de werknemer ook te wensen overliet.

LJN BV0899
Kantonrechter Utrecht
Werknemersverzoek
Eerste aanleg
16 januari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.