Wat zijn de valkuilen bij ketenregeling en concurrentiebeding?

0

Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn er een aantal zaken waar u als HR alert op moet zijn. Advocaat arbeidsrecht Joost Knaap behandelt een aantal veel voorkomende valkuilen. In dit tweede deel: de ketenregeling en het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) mogen concurrentiebedingen alleen nog worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. In beginsel mag het dus niet in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden opgenomen. Er is één uitzondering. Alleen als uit de schriftelijk motivering van het concurrentiebeding zelf blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen, kan ook in het geval van een bepaalde tijd arbeidsovereenkomst een daarin opgenomen concurrentiebeding bindend zijn.

Dit betekent dat werkgevers in bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten ná de WWZ goed moeten motiveren welk belang zij bij het concurrentiebeding hebben. Bijvoorbeeld bij bijzondere omstandigheden, waarbij kan worden gedacht aan specifieke en/of waardevolle technologische kennis, klantkennis of productkennis.

Als er geen motivering is opgenomen, geldt het concurrentiebeding eenvoudigweg niet. Als er onvoldoende belang bij het beding bestaat, kan de werknemer proberen het beding vernietigd te krijgen bij de rechter. Verder zal bij een verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd het concurrentiebeding opnieuw overeengekomen moeten worden. Een stilzwijgende verlenging van het beding volstaat niet.

Ketenregeling

De maximale duur van een keten van opeenvolgende bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten is namelijk verkort van drie naar twee jaar, waarbij het maximum aantal opeenvolgende bepaalde tijd contracten ongewijzigd drie bedraagt, maar de termijn van onderbreking waarbij een nieuwe keten ontstaat is verlengd van drie naar zes maanden.

De ketenregeling geldt niet voor:
1. werknemers die jonger zijn dan achttien jaar en minder dan twaalf uur per week werken en
2. werknemers in een duale leer-werkopleiding.

Let op: in het regeerakkoord van Rutte III staat dat de ketenregeling weer drie jaar wordt.

  • Wil je meer weten over de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd? Lees de gratis whitepaper die arbeidsrechtadvocaat Edith van Schie heeft opgesteld.
    Download ‘m hier >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Joost Knaap werkt als advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten. Hij studeerde arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Voor XpertHR Actueel combineert hij zijn juridische kennis met de psychologische kant.