Urenvermindering geen oplossing voor disfunctioneren

0

Een urenvermindering zonder instemming van de werknemer is niets minder dan een gedeeltelijk ontslag, oordeelt de rechter. Voor de problemen die de werkgever aanvoert, zijn andere oplossingen.

De situatie

Een medewerkster binnendienst is sinds 2008 in dienst voor 32 uur per week. In haar arbeidscontract is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. In 2009 komen de partijen overeen dat de werkneemster per 1 april 26 uur per week gaat werken. Half december 2011 biedt de werkgever aan dat de werkneemster met terugwerkende kracht per 1 december 20 uur per week kan werken. De werkneemster slaat dit aanbod af. Op 28 december meldt ze zich ziek. De werkgever voert de urenvermindering zonder toestemming van de werkneemster door met ingang van 1 januari 2012.

De vordering

De werkneemster vraagt bij de rechter een verklaring voor recht dat de urenvermindering in strijd is met goed werkgeverschap. Zij vordert loonbetaling tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd.

Het verweer

De werkgever vindt dat hij wegens een zwaarwegend belang gebruik mocht maken van de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Daar heeft hij twee redenen voor: de werkneemster disfunctioneert en ze werkt niet de overeengekomen 26 uur per week.

Het oordeel

De vrijheid die de werkgever hier heeft genomen gaat te ver. Het disfunctioneren, dat niet is onderbouwd met verslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken, en het niet het volledige aantal uren werken zijn geen zwaarwichtig belang. Als een werknemer niet functioneert en niet genoeg uren werkt, moet dat op een andere manier worden opgelost dan met een eenzijdige verlaging van de arbeidsduur, oordeelt de rechter.

In strijd met ontslagrecht

De rechter voegt daar nog aan toe dat de eenzijdige urenvermindering in strijd is met het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Toepassing van een wijzigingsbeding op de arbeidsduur komt feitelijk neer op gedeeltelijk ontslag.
De rechter verklaart voor recht dat de werkneemster een arbeidsduur heeft van 26 uur per week. De werkgever moet haar vanaf 1 januari 2012 het loon over die 26 uur uitbetalen.


Lees meer over gedeeltelijk ontslag »

LJN BX9849
Rechtbank Breda
Urenvermindering
Eerste aanleg
26 september 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.