Uitlatingen op Facebook geen dringende reden voor ontslag

0

De discriminerende opmerkingen en negatieve uitlatingen die een werknemer over een collega en over de werkgever plaatste op Facebook, was geen dringende reden voor ontslag: de werkgever had geen laatste waarschuwing gegeven. Maar de rechter vond wel dat de vertrouwensrelatie zo ernstig was geschaad dat ontbinding op korte termijn moest plaatsvinden.

De situatie

Een hulpmonteur bij een installatiebedrijf is in dienst op basis van een tijdelijk contract. In december 2011 komt er een over hem klacht binnen. De monteur had bij een klant gemoppert over zijn werkgever en over de planning. In januari 2012 klaagt een andere klant over de monteur: hij zou zonder vragen snoep gepakt hebben. Beide klachten zijn vastgelegd in de incidentenregistratie van het bedrijf.
Op Facebook post de monteur later een aantal discriminerende en negatieve berichten over zijn  collega. Over de werkgever is hij ook niet al te positief.
De directeur van het bedrijf wordt januari in het MT-overleg op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen. De dag erna gaat er een brief uit naar de monteur. Daarin meldt de werkgever dat er een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt ingediend bij de kantonrechter.

De vordering

De werkgever meent dat de incidenten bij elkaar, maar ook elk afzonderlijk, reden zijn om de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden te ontbinden. Subsidiair is er volgens de werkgever sprake van gewijzigde omstandigheden.

Het oordeel

De rechter ziet geen dringende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (art. 7:685 lid 2 BW)  maar ziet wel een verandering in de omstandigheden in de vorm van een vertrouwensbreuk die een ontbinding op een zo kort mogelijke termijn rechtvaardigt.
De werknemer heeft toegegeven dat hij heeft gemopperd over de werkgever. Alleen was het niet de bedoeling dat de klant dat zou horen. De rechter tilt ook niet al te zwaar aan dit incident omdat de werkgever een paar dagen daarna het contract van de werknemer met een jaar heeft verlengd. Het snoep-incident laat de rechter helemaal buiten beschouwing. Dat heeft de werkgever alleen van horen zeggen, de werknemer vertelt een ander verhaal en verder is er geen bewijs.

Uitlatingen op Facebook schaadden vertrouwen
Vast staat dat de werknemer zich op Facebook zeer negatief en discriminerend heeft uitgelaten over zijn collega. Maar dat was niet de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De uitlatingen op Facebook zijn op zichzelf geen reden om een dringende reden aan te nemen, oordeelt de rechter, omdat de werkgever de werknemer geen laatste waarschuwing heeft gegeven.
De vertrouwensrelatie is wel ernstig geschaad. De rechter laat daarbij meewegen dat de werkgever duidelijk heeft gesteld dat hij echt niet meer met de werknemer verder wil.
De werknemer komt er niet al te slecht af: de rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 mei onder toekenning van een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule met correctiefactor 1. Daarin is rekening gehouden met de uitlatingen van de werknemer op Facebook.

Meer over ontslag na uitlatingen op Facebook: LJN: BV9483

LJN BW2006
Rechtbank Arnhem
Ontslag om Facebook uitlatingen
Eerste aanleg
11 april 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.