Twitterbericht sturen is geen overtreding relatiebeding

0

Een twitterbericht verzenden is niet hetzelfde als het onderhouden van zakelijke contacten. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat iemand volgen op Twitter een eenzijdige actie is. Dat is anders bij social media zoals Facebook en LinkedIn. Daar is een actie van beide partijen nodig.

De situatie

Een recruiter met een concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding wil overstappen naar een andere werkgever. Daar kan hij bijna 40% meer verdienen en heeft hij veel meer vooruitzichten. Maar dat bedrijf is gevestigd binnen de straal die in het concurrentiebeding als verboden gebied is benoemd. De werknemer verzoekt de rechter in een kort geding om schorsing van zijn concurrentiebeding zodat hij in dienst kan treden bij de nieuwe werkgever. De kantonrechter wijst dat verzoek toe. Het relatie- en geheimhoudingsbeding blijven wel in stand.

De vordering

De werkgever is het niet eens met het oordeel en gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het hof vindt het belang van de werknemer om bij de nieuwe werkgever in dienst te treden zo groot dat het het vonnis van de kantonrechter bekrachtigt. Interessant is wat het hof zegt over het sturen van twitterberichten en het relatiebeding.
Het relatie- en geheimhoudingsbeding bieden samen niet dezelfde bescherming als het concurrentiebeding, zegt het hof. Maar het hof denkt dat het bedrijfsdebiet van de werkgever ook zonder het concurrentiebeding voldoende beschermd is. De werkgever heeft geen vertrouwen in het respecteren van het relatie- en geheimhoudingsbeding omdat de werknemer in zijn ogen het beding al heeft overtreden door berichten op Twitter te plaatsen. In die berichten schreef hij voor zijn nieuwe werkgever op zoek te zijn naar zzp ers op het terrein van finance. Het hof vindt dat de werknemer zich daarmee misschien op glad ijs heeft begeven, maar oordeelt dat dit niet valt onder het onderhouden van zakelijke contacten zoals bedoeld in het relatiebeding.

Volgen op Twitter is eenzijdige actie
Het volgen op Twitter is een eenzijdige actie van de volger en is niet geïnitieerd door de eigenaar van het gevolgde twitteraccount, redeneert het hof verder. Dat is overigens anders bij Facebook en LinkedIn. Daar is een uitnodiging en acceptatie nodig om elkaars berichten te kunnen zien.
De tweet zoals hier aan de orde is in feite een moderne vorm van adverteren, gericht op gegadigden voor werk die zich vaak bij meerdere bedrijven hebben ingeschreven en dus ook vaak in beide kaartenbakken zullen zitten, oordeelde het hof.

Overtreden relatiebeding via Twitter wel mogelijk

In een andere zaak oordeelde een kantonrechter dat een recruiter het relatiebeding had overtreden door via Twitter contact te houden met kandidaten van haar vorige werkgever. In dat geval was er meer dan een normaal vriendschappelijk contact geweest over een nieuwe baan, vond de rechter.

LJN BW0090
Hof Den Haag
Twitter en relatiebeding
Hoger beroep
21 februari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.