TVM-directie inspireert de medewerkers

0

Directeuren die op de werkvloer aanwezig zijn, oprechte interesse tonen, en zelf hard meewerken, kunnen een opvallend positief effect hebben op de inzet en bevlogenheid van hun medewerkers.

Dat blijkt uit recent medewerkersonderzoek van Effectory onder ruim 400 duizend werkenden in Nederland.

Midden in veranderingsproces
Dat een inspirerende directie een organisatie een positieve boost kan geven, merken ook de medewerkers van TVM, een gespecialiseerde verzekeraar voor de transportbranche. ‘Wij zitten midden in een veranderingsproces,’ vertelt Jurjen Bulthuis, HR-manager van TVM verzekeringen. ‘Dat komt door de nieuwe business architectuur die we in 2013 ­zijn gestart.’ TVM is daarbij overgestapt van een productgerichte naar een procesgerichte manier van werken, met de nodige gevolgen voor de organisatiestructuur en de manier van werken. Werkten zij vroeger in kleine teams, tegenwoordig werken zij meer autonoom onder regie. Tegelijkertijd is ook de directie veranderd. Bulthuis: ‘Voorheen was de Raad van Bestuur ook de directie van onze organisatie. Inmiddels geeft de Raad van Bestuur de beleidskaders aan, en is er een nieuwe, vijfhoofdige directie op de werkvloer aanwezig.’

Inloopspreekuur
Het inspirerende effect van de directie hangt volgens TVM samen met een aantal elementen. Bulthuis: ‘Onze directieleden zijn vrij jong, in de dertig en de veertig. Wat competenties betreft zijn het echte bruggenbouwers, samenwerkers. Verder hebben ze samen afgesproken hoe ze de organisatie willen aansturen. Zichtbaarheid is hierbij een belangrijk punt: elk directielid houdt kantoor op de eigen afdeling. Ook vergaderingen vinden daar plaats. Een ander voorbeeld is dat directieleden niet gezamenlijk lunchen, maar met hun medewerkers. Verder is er maandelijks een inloopspreekuur met twee directeuren. Medewerkers die hun zorgen willen delen, of die ideeën hebben, kunnen dan gewoon binnenlopen.’
De directieleden hebben ook afspraken gemaakt over hun voorbeeldfunctie. Ze houden zich aan dezelfde gedragsregels als de andere medewerkers. ‘Dat houdt bijvoorbeeld in dat directieleden, net zomin als andere medewerkers, via de achteringang naar binnen gaan,’ zegt Bulthuis. ‘En ­medewerkers mogen elkaar en de directieleden op gedrag aanspreken.’­­

Hoge betrokkenheid
Ondanks het ingrijpende veranderingsproces mag TVM zich verheugen over de inzet en bevlogenheid van haar mensen. Bulthuis: ‘Grote veranderingen vragen veel van medewerkers, het raakt ze. Desondanks bleek uit ons medewerkersonderzoek dat we hoog scoren op betrokkenheid. Ook hebben we een bijzonder laag verloop. Daar zijn we heel blij mee. We hebben veel medewerkers met specialistische kennis over de transportbranche. Deze mensen willen we graag aan ons binden en in huis houden.’

Redactie P&OActueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.