Steeds minder ambtenaren en meer ouderen aan het werk

0

Uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is gebleken dat er steeds minder ambtenaren zijn. Met name bij het Openbaar Bestuur en bij Veiligheid zijn de sectoren kleiner geworden. Ook zijn er steeds meer vrouwen aan het werk en meer ouderen. De jongeren (onder de 25 jaar) blijven vaak achter, omdat zij vaak nog niet voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Ouderen

Dat er steeds meer 60-plussers werken, komt volgens het onderzoek door de maatregelen die er zijn genomen om langer doorwerken te bevorderen. De afschaffing van de VUT en de verhoging van de AOW-leeftijd hebben hier aan bijgedragen. Hierbij is het voor de werkgever belangrijk om te blijven investeren in duurzame inzetbaarheid. Dit kan worden bereikt door gesprekken met leidinggevenden, opleidingen en interne mobiliteit.

Jongeren, onder de 25 jaar, blijven vaak achter in deze functies. Ten eerste zijn er minder jongeren beschikbaar als ambtenaar en daarnaast beschikken zij vaak niet over de juiste capaciteiten die de functie doet omschrijven.

Deeltijd

In totaal is het aantal deeltijders toegenomen. Waar in 2004 nog 41% in deeltijd werkte, is dit in 2014 al 47%. Met name in het onderwijs wordt er deeltijd gewerkt waarbij er een stijging is te zien voor zowel mannen als vrouwen.

Leiderschap

Een leidinggevende speelt in de publieke sector een belangrijke rol binnen een organisatie. Het blijkt namelijk dat medewerkers die tevreden zijn met hun leidinggevende, vaker tevreden zijn over hun baan. Daarnaast zijn ze meer betrokken en functioneren zij daarom beter op de werkvloer. De tevredenheid naar leidinggevende is bij het Openbaar Bestuur de afgelopen tien jaar gestegen. In 2004 was 47% tevreden met zijn of haar leidinggevende, in 2014 is dit 52%. Wanneer een medewerker aangeeft tevreden te zijn met de organisatie, zal deze de werkgever ook eerder aanraden bij familie en vrienden. Bij onder andere de Rechterlijke Macht, Waterschappen en Universitair Medische Centra krijgt de werkgever een rapportcijfer van een 8 of hoger.

Agressie

De agressie onder werknemers van het Openbaar Bestuur is in vier jaar tijd aanzienlijk gedaald. In 2010 had 40,3% van de werknemers wel eens te maken met een incident, in 2014 is dat nog 25,1%. Van deze cijfers heeft 33% te maken gehad met nadelige effecten door het incident. Hierbij moet gedacht worden aan een hoger ziekteverzuim en minder werktevredenheid. Medewerkers van gemeenten zijn het meest slachtoffer van agressie geweest. De helft van de slachtoffers (50%) geeft aan dat er onvoldoende nazorg is geleverd door de werkgever.


Het onderzoek ‘Trends en Cijfers’ van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties wordt jaarlijks gehouden onder 14 sectoren.

Bron: Rijksoverheid

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.