Steeds meer HR-taken naar lijnmanagement

0

HR-activiteiten als personeelsontwikkeling, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en organisatieontwikkeling worden steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen HR en het lijnmanagement.

Dat blijkt uit onderzoek waarin verschillende hogescholen in Nederland de dagelijkse werkelijkheid van de HR-professional bestudeerden. Menno Vos, Stephan Corporaal, Nicole van Dartel, Sjoerd Peters en Tom Morssink publiceerden er een artikel over in het Tijdschrift voor HRM. In totaal werden meer dan 4000 HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers ondervraagd.

Voldoende motivatie

Volgens de onderzoekers laten de resultaten zien dat er een trend is om steeds meer HR-taken te verplaatsen naar de lijn, zoals dit ook al werd geconstateerd in eerder onderzoek. Zowel HR-professionals als HR-leidinggevenden merken ook dat lijnmanagers voldoende gemotiveerd zijn om HR taken uit te voeren. Maar tijd blijft het grootste probleem: het lijnmanagement heeft weinig tijd om HR-taken over te nemen. Ook zijn de competenties van lijnmanagers om deze HR-ta­ken adequaat uit te voeren in veel organisaties een aandachtspunt.

Wat doet de HR-afdeling?

Als het gaat om de typering van de HR-afdeling, verschillen HRM-ers en lijnmanagers van mening. Zo benadrukken HRM-ers die deelnamen aan het onderzoek de strategische kant van hun vakgebied. Terwijl de ondervraagde lijnmanagers vinden dat HR zich vooral bezighoudt met taken op operationeel niveau zoals personeelszorg en personeelsbeheer.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.