JurisprudentieStaat ziekmelding ontbinding in de weg?

0

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV kan worden gedwarsboomd door ziekte van de werknemer. Maar wat gebeurt er met het opzegverbod als de ontslagtoestemming wordt geweigerd? 

Wat eraan voorafging

Een werknemer is in de periode van 2011 tot 2013 ruim een jaar arbeidsongeschikt vanwege een vorm van kanker. In januari 2016 komt de ziekte terug. In maart dient de werkgever een ontslagverzoek in bij het UWV, op bedrijfseconomische gronden. De werknemer meldt zich ergens in deze periode ziek, wanneer precies is onduidelijk. Hij is in ieder geval per 31 maart gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard door de bedrijfsarts. Het UWV weigert de gevraagde ontslagtoestemming en de werkgever stapt vervolgens naar de kantonrechter om daar om ontbinding wegens bedrijfseconomische omstandigheden te vragen.

Hoe het afloopt

Bij de kantonrechter doet de werknemer een beroep op het opzegverbod bij ziekte. De rechter oordeelt dat de ziekte is begonnen na het indienen van het verzoek om de ontslagtoestemming bij het UWV. Het opzegverbod is daarom niet van toepassing. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst.

In hoger beroep oordeelt het hof anders. Door het afwijzen van het ontslagverzoek herleeft het opzegverbod bij ziekte weer. Op het moment dat het verzoek tot ontbinding bij de rechter werd ingediend, was de werknemer ziek en was het opzegverbod wegens ziekte van toepassing. Dit volgt direct uit de parlementaire geschiedenis van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid bij art. 7:670 BW.

Er is volgens het hof ook geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de werknemer zich heeft ziek gemeld om daarmee opzettelijk een opzegverbod te bewerkstelligen. Het hof vernietigt de uitspraak van de kantonrechter en veroordeelt de werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst.

In de praktijk

Een opzegbod wegens ziekte kan in een ontbindingsprocedure een rol spelen als de werknemer voor het indienen van het verzoekschrift arbeidsongeschikt was. Dat de werknemer ten tijde van het indienen van een verzoek in de voorafgaande procedure bij het UWV nog niet ziek was, staat daar los van.

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2017:2820, 22 juni 2017.

  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>> 

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.