Soms is negatieve feedback beter

0

Op effectieve wijze feedback geven hangt af van de situatie en de persoon.

 

Heidi Grant Halvorson komt veel artikelen tegen waarin gesteld wordt dat je nooit negatieve feedback moet geven. Het vermijden van negatieve feedback is echter verkeerd en gevaarlijk.

Verkeerd omdat kritiek die op de juiste wijze en op het juiste moment wordt gegeven juist motiverend is. Gevaarlijk omdat iemand zich dan niet bewust is van fouten die gemaakt worden en zich niet kan verbeteren.

Natuurlijk kan negatieve feedback wel ontmoedigend of demotiverend werken. Aanmoediging is in veel gevallen juist nodig om medewerkers meer vertrouwen te geven en om hen te motiveren. Echter wetenschappelijk onderzoek door Stacey Finkelstein (Columbia University) en Ayelet Fishbach (University of Chicago) werpt nieuw licht op het geven van feedback. In dit onderzoek wordt duidelijk wanneer, waarom en voor wie negatieve feedback juist nuttig kan zijn.

Positieve feedback verhoogt de betrokkenheid en zorgt voor (zelf-)vertrouwen. Negatieve feedback (bv. wat ging er mis) is informatief. Het geeft aan waarop inspanningen ter verbetering gericht moeten worden.

De beide typen feedback vervullen dus ieder een eigen rol en moeten ieder gebruikt worden bij specifieke gelegenheden en personen om effectief te zijn. Als een medewerker niet weet wat hij of zij moet doen helpt positieve feedback om optimistisch te blijven en uitdagingen met vertrouwen op te pakken. Starters hebben daar bijvoorbeeld vaak behoefte aan. Maar voor experts kan het beter zijn om negatieve feedback te krijgen om nog beter te worden.

Finkelstein en Fishbach tonen in hun studie aan dat starters en experts inderdaad op zoek zijn naar en gemotiveerd worden door verschillende  soorten informatie.

In een experiment wensten Amerikaanse studenten, die voor het eerst startten met Franse les, een leraar die hen ondersteunde en hun sterke punten benadrukte. Meer gevorderde studenten hadden behoefte aan een meer kritische docent die hen hielp bij het ontwikkelen van hun minder sterke kanten.

Ook in een tweede studie, waarin milieu-activisme centraal stond, werd een dergelijk effect gemeten.

Meer Mediascan »

Meer ervaren personen die reeds kennis over en ervaring met een bepaald onderwerp hebben vrezen negatieve feedback niet. Sterker nog, ze waarderen het. Instinctief weten zij dat ze van deze negatieve feedback kunnen leren, terwijl positieve feedback alleen maar bevestigt wat zij al weten.

Natuurlijk moet ook starters verteld worden welke fouten zij maken. En meer gevorderde medewerkers mogen best eens een schouderklopje krijgen. Bovendien moet negatieve feedback tactisch gebracht worden en vergezeld gaan van goed advies.

Voor starters echter is positieve feedback een meer effectieve motivator dan voor professionals. En het is helemaal niet erg om een expert af en toe eens te confronteren met kritiek. Het zal hun zelfvertrouwen niet aantasten en mogelijk brengt het hen zelfs verder.

Dit artikel, met daaronder tientallen positieve commentaren, is te vinden op het blog van Harvard Business Review.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.