SER: ‘Wisselen van baan moet normaler worden’

13

De Sociaal Economische Raad (SER) vindt dat het makkelijker en normaler moet worden om vrijwillig over te stappen naar een andere baan. Dit schrijft de SER in een advies aan minister Kamp van het ministerie van SZW.

In het rapport ‘Werk maken van baan-baanmobiliteit’ adviseert de SER over de zogenoemde ‘baanmobiliteit’. Deze mobiliteit is volgens de SER erg belangrijk voor een gezonde arbeidsmarkt. Reden hiervoor is dat mensen dan makkelijker in een andere sector aan de slag kunnen. Dit is erg handig wanneer in de eigen branche geen werk is terwijl in een andere tak juist een tekort aan personeel is.

‘Mobiliteitscultuur, meer scholing en voorzieningen’
Om een betere baanmobiliteit te krijgen is het volgens de SER nodig dat er in Nederland een “mobiliteitscultuur” ontstaat. Als voorbeeld noemt SER voorzitter Rinnooy Kan de Verenigde Staten waar het normaal is om van baan te veranderen en voor nieuw werk te verhuizen naar een andere streek. Ook adviseert de raad om werknemers meer scholing te geven die ze voorbereid om aan de slag te gaan in een andere branche. Tot slot raadt de SER aan om de voorzieningen, die mensen helpen bij het wisselen van baan, te verbeteren.

‘Belangrijke rol sociale partners’
Minister Kamp heeft positief gereageerd op het ‘nuttige’ advies. “Straks is er de situatie dat enkele sectoren tekort aan personeel hebben. Het is dan nodig dat de arbeidsmarkt mobiel is. Dit rapport helpt daarbij. Bij de uitvoering spelen de sociale partners een belangrijke rol maar we zijn bereid tot ondersteuning.”

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

13 reacties

 1. simpele Nederlandse op

  Ook adviseert de raad om werknemers meer scholing te geven die ze voorbereid om aan de slag te gaan in een andere branche. voorbereidT is met dT!
  Laten we eerst maar eens beginnen de Nederlandse taal goed te hanteren..

 2. Heel goed advies van de SER. Ben hier ook een enorme voorstander van!

 3. Geen econoom, wel een mening op

  Ik zou maar niet te hard van stapel lopen, want in de praktijk blijkt nu al dat vakmensen (en dat zijn de mensen die MEEgegroeid zijn in werk en bedrijf) niet te krijgen zijn. Vandaar dat een Uitzendbureau al een actie gestart is om vakmensen van 45 jaar en ouder terug te plaatsen. En dat zijn nu juist de mensen die tot nu toe de dupe geworden zijn van de bezuinigingen op de bedrijven.

 4. Hans van Gool op

  Goed dat er staat ‘nuttige’ advies. Het wordt dus in twijfel getrokken door minister Kamp als ik dat zo mag interpreteren. Er moet namelijk wel voor worden gewaakt dat werkgevers die geen tekort of overschot hebben niet op extra kosten worden gejaagd. Als een werknemer makkelijker van baan kan veranderen zal dit leiden tot meer werving & selectie in branches waar dat niet voor bedoeld is. Maar het zal niet makkelijk zijn om dit neveneffect te voorkomen.

 5. Voor het verlagen van drempels om van baan of zelfs branche te veranderen (als je een generalistische functie hebt als adviseur o.i.d) is een aantal drastische verandering nodig: pensioenfondsen zijn gekoppeld aan branches en er zijn vele werknemersvoorzieningen die beklemmend opgehangen zijn aan die ene werkgever. De werknemer wordt op die manier beperkt, want voor veel voorzieningen geldt dat de opgebouwde rechten wegvallen of indexaties e.d. stoppen als je de werkgever/branche verlaat. Laat de overheid daar nou ook eens wat aan doen, voordat ze proberen een mobiliteitscultuur te entameren en ondertussen de oogkleppen op te houden voor dat soort belemmeringen.

  Als je belemmeringen wegneemt zou het maar zo kunnen dat er iets loskomt wat kunstmatig vast is komen te zitten.

 6. Niet in problemen denken maar in oplossingen. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt is heel hard nodig de komende jaren. Zo ook voor een ieder een leven lang leren.

 7. J. Schrik op

  Ik geloof daar niet in, als het wel mogelijk was geweest dan was het allang doorgevoerd. Maar ik geloof dat men naar een gelijk trekken van lonen wil (voor de werknemer) om zo een mogelijke doorstroming te realiseren.

 8. Beste meneer of mevrouw Schrik,
  U reageert dus vanuit angst zoals zoveel mensen dit doen. Andere branche, waar dan wel werk is, lijkt mij toch voor een ieder een hele goede oplossing. Ook aan de kant van de werkgever. Het lijkt mij dan ook een goede optie om tot 67 jaar door te werken in een arbeidsmarkt waar iedereen gewoon nodig is. Alle mensen die nu aan de kant staan en nog aan de kant komen te staan hebben dan ook weer vooruitzichten.

 9. Loopbaanadviseur op

  Ik sluit me aan bij Marieke, al ben ik erg voor mobiliteit. Werkgevers verzinnen de gekste dingen om hun personeel te behouden. De medewerker wil bij een overstap er niet op achteruit gaan en zeker geen pensioengat oplopen. En met onze calvinistische inslag is het gras echt niet zoveel groener bij de buren, dus blijf je lekker zitten zodat je weet wat je hebt.Naast de belemmeringen, moeten we ook vooral naar ons zelf durven kijken. En als de medewerker (gedwongen) toch de overstap gemaakt heeft, heeft die vaak spijt het niet veel eerder gedaan te hebben. Want een pensioengat is vervelend, maar geen leuke baan nog veel vervelender.

 10. Sicco Jan Bier op

  Marieke, je staat op mijn standpunt.

  Ik heb dit bericht al eerder ergens gelezen en daar direct naar de SER gereageerd met een verzoek hoe OR-en daarin kunnen meepraten, helaas zonder antwoord.

  Kern: veel door de overheid en sociale partners gewenste en afgesproken regels (vaak versobering) gaan mobiliteit tegen: pensioenbreuk, partner- en nabestaandenpensioen op ‘risicobasis’, het krijgen, hebben en houden van een hypotheek, de woningmarkt in het algemeen -zowel koop (hypotheek) als huur (toewijzingssystematiek met voorrang)-, breuk arbeidsverleden in geval van uitkering, terugbetaalregelingen scholing, malusregelingen leasecontractbreuk en ga zo maar door.

  Allemaal aspecten die bij verandering van baan klauwen met geld (kunnen) kosten. Dat heeft niks met angst te maken.

  Ik betwijfel overigens ten zeerste of werkgevers de gekste dingen verzinnen om mensen te behouden, laat staan te krijgen. Anders was het gras wel groener. Je zou bijna zeggen dat schraalhans collectief maar informeel koning is.

  Gidsland Amerika is bijna een godspe: ik wil de huisverlaters, pensioenverliezers en delaanuitgestuurden niet de kost geven. Tekenend is dat in Amerika op dit moment meer wordt geproduceerd dan voor de crisis maar door veel minder mensen. Dat heet productiviteitswinst, maar wie houdt er een boterham aan over?

  Kortom SER: mooi rapport, maar er zijn nog wel een paar andere hindernissen op te lossen voor een flink flexibele markt. Niet in de laatste plaats bij tussenkomst van de SER. In de tussentijd profiteer ik graag van training en groei binnen dezelfde werkgever.

  Groet, Sicco Jan

 11. Sicco Jan Bier op

  ik heb het rapport gescand en neem mijn mening terug: SER, het is helemaal geen mooi rapport.

  Scholing scholing scholing.

  Volgens mij is de causaliteit (om maar eens een begrip uit het rapport te pakken) tussen scholing en mobileit omgekeerd: veel scholing betekent werknemer behouden. Dat is wat anders dan dat het de (externe) mobiliteit bevordert. Voor de internet mobiliteit is het maar de vraag, omdat de meeste scholing gericht is op de huidige functie. Om mobiliteit te bevorderen moet je de volgende functie/het volgende niveau trainen.

  Ik heb het bij het scannen niet teruggevonden: onderwijs in NL is ook onderwerp van bezuiniging, en we gaan toe naar leren-leren. Levenslang leren is daarmee eerder noodzaak dan extra, en dat geldt met name voor de huidige baan. Ik denk dat met name de specialistische beroep een lied kunnen zingen over het niveau waarop (technische) scholieren na het examen worden afgeleverd, en flink investeren in scholing om daarna de medewerker mobiel te zien worden trekt niemand aan. “Wat gebeurt er als je ze schoolt en ze vertrekken” vs “Wat gebeurt er als je ze niet schoolt en ze blijven” is hier misschien nog toepasselijk.

  Kortom, de titel dekt volgens mij de lading niet en geen van de door Marieke of mij genoemde elementen wordt aangestipt. De SER lobbiet voor onderwijsland. Ook waardevol, maar in een advies naar de overheid zijn de andere elementen prangender.

  Groet, Sicco Jan

 12. Jan Janssen op

  Flexwerkers moeten meer verdienen dan vastcontractmedewerkers! Moet je eens kijken hoe flexibel de arbeidsmarkt wordt! Nu blijft men zitten waar men zit, want opgestaan is plaatsje vergaan tegenwoordig op de arbeidsmarkt zonder soepel ontslagrecht! Jongeren de dupe! Jongeren geen zekerheid en minimumloon! Vakbonden kom eens op voor de jongeren ipv de babyboomers!

 13. Zelf flexwerker
  zelf jongere
  zelf aan het begin van een arbeidszaam leven!
  eerst opbouwen, van onderaf beginnen,
  weinig verdienen, groter groeien, ervaring opdoen,dan meer verdienen.
  laten we de volgorde erin houden,dan heb je toekomst.