Schending belangen werknemers bij reorganisatie; C=2

0

Bij een reorganisatie kunnen medewerkers solliciteren op nieuwe functies
of aanspraak maken op een outplacementvoorziening en beëindigingsvoorziening.
Werrknemer moet beslissen voordat met de vakbonden overeenstemming is over het
sociaal plan.

Initial Hokatex B.V. heeft besloten haar sales- en servicevestigingen te reorganiseren. De ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven over het reorganisatieplan, op voorwaarde dat de vakbonden het sociaal plan zouden ondertekenen. Alle sales- en servicemanagers zijn vervolgens door werkgever boventallig verklaard en konden ofwel solliciteren op vier nieuwe functies ofwel aanspraak maken op een outplacementvoorziening en beëindigingsvergoeding.

De uiterste datum voor sollicitatie is door werkgever gesteld op 5 november 2007, een dag vóór ondertekening van het sociaal plan door de vakbonden. Werkgever heeft vervolgens een aantal salesmanagers uitgenodigd voor 14 november 2007 alsnog te reageren. Het verzoek van één van de salesmanagers om 14 dagen bedenktijd te krijgen heeft werkgever niet gehonoreerd. Nu werknemer niet binnen de termijn heeft gereageerd, gaat werkgever ervan uit dat hij niet wenst te solliciteren en verzoekt hij ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgens het sociaal plan.

Uitspraak

De kantonrechter stelt voorop dat het in beginsel een werkgever vrij staat zijn bedrijf te (re)organiseren zoals het hem het beste voorkomt. Echter, de vrijheid om bedrijfsactiviteiten naar eigen goeddunken in te richten, vindt haar grens daar waar de belangen van de werknemers op ontoelaatbare wijze in het gedrang komen. Dit laatste is hier het geval.

De in het sociaal plan uitgewerkte procedure heeft haar beslag al gekregen voordat met de vakbonden overeenstemming was bereikt over het sociaal plan. Hierdoor heeft werkgever de werknemers onder druk gezet. Een eventueel risico op verlamming van een essentieel onderdeel van het bedrijf kan dit niet rechtvaardigen.

Werkgever had in dat geval moeten kiezen voor een andere manier van reorganiseren, zonder werknemer te bruuskeren door hem zonder overleg voor voldongen feiten te plaatsen en door werknemer een fatsoenlijke tijd voor beraad op zijn positie te gunnen.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst niet ingevolge het sociaal plan maar wegens verlies van alle vertrouwen van de zijde van werknemer in werkgever, onder toekenning aan werknemer van een beëindigingsvergoeding op basis van C=2.

Bron: LJN BD4810

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.