Risicovolle stoffen, waar komen ze voor?

0

Risicovolle stoffen kunnen gezondheidsschade opleveren omdat ze bijvoorbeeld giftig, corrosief, irriterend, brandgevaarlijk of kankerverwekkend zijn. Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Daarom een overzicht van gevaarlijke stoffen en de sectoren waar je ze treft.

In Nederland sterven jaarlijks 3700 mensen aan een beroepsziekte. Circa 2000 van die sterfgevallen worden veroorzaakt door blootstelling aan stoffen op de werkvloer. De Long Alliantie Nederland zette op een rij welke risicovolle stoffen voorkomen in welke sectoren:

Dieselrook

Bouw, wegenbouw, havens, vliegvelden, garages, huisvuilsector, vrachtwagenproductie, wegtransport, carrosseriebouw, landbouw, op-en overslag (veilingen)

Lasrook

Metaal, scheepsbouw, bouw, carosseriebouw, autoproductie, installatiebranche

Organische stoffen

Landbouw (akkerbouw, veeteelt, tuinbouw) en voedingsindustrie

Allergene stoffen

Bakkers, meelmaalderijen, kunststofindustrie, landbouw

Kwartsstof

Bouw, wegenbouw, betonindustrie, landbouw

Houtstof

Bouw, houthandel, meubelindustrie, timmerfabrieken, parketleggers, jachtbouw

Asbest

Renovatie/sloop gebouwen, scheepsreparatie, machineonderhoud, installatiebranche, brandweer

Oplosmiddelen

Bouw, huisschilders, meubelindustrie, scheeps- en jachtbouw, carrosseriebouw, autoproductie, grafische industrie, garages, autoschadeherstel

Rook en roet

Brandweer

Chemische stoffen

Chemie

Zelfinspectie gevaarlijke stoffen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een zelfinspectie gevaarlijke stoffen gemaakt. Dit is een online tool waarmee je risico’s kunt inventariseren, beoordelen en de maatregelen daarop afstemmen. In de tool wordt bijvoorbeeld gevraagd of je een overzicht hebt van alle gevaarlijke stoffen in het bedrijf en of werknemers daadwerkelijk aan de stoffen worden blootgesteld.

Risicovolle stoffen in RI&E

Om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen te beperken, is een goed arbobeleid essentieel. Dat zegt Heleen den Besten, projectleider bij Longalliantie Nederland. ‘Uit de praktijk blijkt dat de kwaliteit van de risico inventarisatie als het gaat om stoffen vaak onvoldoende is.  Het kan ook erg ingewikkeld zijn. Ik was onlangs bij een organisatie waar gewerkt werd met zo’n 200 verschillende stoffen, die in combinatie ook weer allerlei reacties kunnen veroorzaken. Er zijn veel regels en niet voor alle stoffen zijn (publieke) grenswaarden beschikbaar. Dan is het niet altijd eenvoudig om de risico’s in kaart te brengen. Het is belangrijk om de juiste expertise in huis te hebben of een expert in te schakelen, bijvoorbeeld via de arbo-dienst.’ Lees het hele interview met Heleen den Besten hier >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.