Rechter stelt criteria vast voor afwijzen mediation

0

Niet meewerken aan herstel is een wettelijke reden om de loonbetaling stop te zetten. Ook het weigeren deel te nemen aan mediation kan daaronder vallen. Een Zwolse kantonrechter formuleerde de voorwaarden.

 

De situatie

Tussen een werkgever en een algemeen directeur ontstaat begin 2009 een arbeidsconflict als er kritiek is op het functioneren en de voorgenomen aandelenoverdracht niet doorgaat.
De directeur is vanaf april 2011 volledig arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts concludeert in oktober dat mediation zinvol lijkt, en in november voegt de arts daar aan toe dat de werknemer in staat wordt geacht om aan mediation deel te nemen. In 2011 worden twee pogingen tot mediation ondernomen maar die stranden omdat de partijen het niet eens kunnen worden over de voorwaarden. Ook het het ontbindingsverzoek van de werkgever draagt daaraan niet bij.
In december vraagt de werkgever een deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen van de werknemer en over de eigen inspanningen.
Daarin concludeert het UWV dat het niet raadzaam is om op dat moment een overleg tussen werkgever en werknemer af te dwingen. De gezondheidstoestand van de werknemer is verslechterd. De werknemer wil wel meewerken aan mediation als hij zijn advocaat mag meenemen. Overigens wordt verderop in de uitspraak gezegd dat de werknemer zich bij de mediation wil laten vertegenwoordigen door zijn advocaat.
De werkgever stopt vanaf 30 december 2011 met loon betalen omdat de werknemer weigert om aan de mediation mee te werken.

De vordering

De werknemer vindt dat hij wel recht heeft op loonbetaling en stapt naar de rechter.

Het oordeel

De rechter stelt vast dat de werknemer in principe recht heeft op loonbetaling omdat de arbeidsongeschiktheid niet ter discussie staat.
De werkgever doet een beroep op de uitzondering dat er geen recht op loon is als de werknemer zijn herstel belemmert of vertraagt (art. 7:629 lid 3 BW). De rechter stelt vast dat ook het weigeren mee te werken aan mediation een belemmering of vertraging van het herstel kan zijn. De rechter formuleert daarvoor drie voorwaarden:

  1. als mediation de aangewezen route is;
  2. als het aannemelijk is dat mediation het herstel zal bevorderen; en
  3. als van de werknemer in redelijkheid deelname aan mediation kan worden gevraagd..

In dit geval is aan voorwaarde 1 voldaan omdat de partijen mediation op zichzelf niet hebben afgewezen. Aan voorwaarde 2 is niet voldaan volgens de rechter. Die acht het aannemelijk dat gezien de situatie mediation tot nog hogere spanningen bij de werknemer leidt. Op grond daarvan oordeelt de rechter dat de werknemer met zijn weigering mee te werken aan mediation niet zijn herstel heeft belemmerd. De loonvordering wordt toegewezen

LJN BV6626
Kantonrechter Zwolle
Criteria mediation
Eerste aanleg
16 februari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.