Rechter draait ontslag op staande voet illegale werknemer terug

0

Een werknemer die geen werkvergunning heeft, mag niet om die reden op staande voet worden ontslagen. De werkgever had moeten weten dat de man illegaal in Nederland was.

 

De situatie

Een schoonmaker is al 14 jaar in dienst als de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) in juni 2011 bij het bedrijf op bezoek komt en constateert dat de man geen tewerkstellingsvergunning heeft. De werkgever krijgt een boete opgelegd. De schoonmaker wordt op staande voet ontslagen. De man roept per brief de nietigheid van het ontslag in.

De vordering

De schoonmaker vordert bij de kantonrechter doorbetaling van zijn salaris tot het dienstverband op correcte wijze is geëindigd.
De werkgever wil dat de schoonmaker de boete van 9.500 euro vergoedt die de werkgever van de inspectie heeft gekregen.

Het verweer

De werkgever vindt dat de schoonmaker het bedrijf heeft blootgesteld aan het risico van boetes en andere maatregelen door zijn illegaliteit te verzwijgen. Omdat het verboden is om illegalen te laten werken, meent de werkgever dat hij daarom ook het loon niet mag uitbetalen.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning geen reden is voor ontslag op staande voet. De werkgever had moeten weten dat de man illegaal was. Het is zijn plicht om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. En de kopie van het identiteitsbewijs die in de administratie van de werkgever zit, is overduidelijk vals.
De rechter constateert dat de arbeidsovereenkomst nog steeds bestaat. De werkgever mag weliswaar de werknemer niet (meer) laten werken omdat hij een illegale status heeft, maar dat ontslaat hem niet van de plicht om het loon te betalen. De werkgever had de overeenkomst moeten opzeggen of via reguliere weg moeten laten ontbinden. Omdat de werknemer ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat er geen illegale arbeid wordt verricht, beperkt de rechter de loondoorbetaling tot 1 januari 2012.

Vakantiedagen nu vast uitbetalen
De werknemer vordert ook uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen. De rechter veroordeelt de werkgever tot het meteen uitbetalen van die dagen omdat de arbeidsovereenkomst krachteloos is geworden door het wegvallen van de prestaties van beide partijen.

Boete niet verhalen op werknemer
De werkgever kan de boete niet verhalen op de werknemer. De werkgever is hier tekortgeschoten en de overtreden norm uit de Wet arbeid vreemdelingen is gericht op de werkgever en niet op werknemer.

LJN BX0143 Kantonrechter Lelystad
Tewerkstellingsvergunning
Eerste aanleg
13 juni 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.