Privacy geschonden door lezen e-mails bij inlener?

0

Een werkgever vermoedt dat een gedetacheerde projectleider zijn geheimhoudingsbeding overtreedt. Mag hij dan het e-mailaccount van de werknemer bij de inlener inzien?

 

De situatie

Een bedrijf dat zich bezighoudt met digitalisering van (administratieve) organisaties bij opdrachtgevers, heeft een projectleider gedetacheerd bij een gemeente. Het bedrijf is niet tevreden over het functioneren van de gedetacheerde projectleider en stelt beëindiging in onderling overleg voor. De werknemer wijst dat aanbod af en de werkgever stelt hem daarop meteen op non-actief.
De werknemer neemt de dag erna contact op met een ondergeschikte bij de gemeente en vraagt hem in zijn mailbox alle e-mails naar een concurrerend bedrijf te verwijderen. De medewerker weigert dat en stelt de werkgever op de hoogte. De werkgever stelt een onderzoek in en vraagt de gemeente om kopieën van de e-mails via het mailaccount bij die gemeente. Op basis van die informatie wordt de projectleider op staande voet ontslagen.

De inhoud van de mails

De e-mails gaan onder meer over het samen zakelijke activiteiten ontplooien, het meenemen van opdrachtgevers en prospects en over een conceptarbeidsovereenkomst tussen het concurrerende bedrijf en de werknemer.

De vordering

De werkgever vraagt bij de rechter voor de zekerheid ook nog om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De grondslag is een dringende reden: uit onderzoek is gebleken dat de werknemer bedrijfsgegevens heeft doorgespeeld aan een concurrerend bedrijf.

Het verweer

De werknemer ontkent alles; hij was niet van plan om in dienst te treden bij de concurrent, hij heeft geen vertrouwelijke informatie doorgegeven en de kwestie van een offerte die aan hem gericht was op het postadres van het concurrerende bedrijf berust op een verschrijving. Daarnaast zijn de kopieën van de e-mails op onrechtmatige wijze verkregen. Daar kan het ontslag dus niet op gebaseerd worden, meent de werknemer.

Het oordeel

De kantonrechter laat de e-mails als bewijsmateriaal niet buiten beschouwing. Zelfs al was de informatie onrechtmatig verkregen, dan nog hoeft die in een civiele procedure niet per definitie buiten beschouwing te worden gelaten. De gemeente was gerechtigd om de mails in te zien. Het ging om zakelijk e-mailverkeer van een zakelijk adres naar een ander zakelijk adres. Daarbij telt mee dat de berichten kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding. De rechter vindt dat er geen inbreuk was op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Voor de rechter is het overduidelijk dat de werknemer zijn geheimhoudingsbeding heeft geschonden en hij vindt het onbegrijpelijk dat de werknemer meent dat hij niets verkeerds heeft gedaan.
Omdat de reden voor ontbinding een dringende reden is, krijgt de werknemer geen vergoeding toegekend.

LJN BY0164
Kantonrechter Zwolle
Inzage in e-mail op het werk
Eerste aanleg
20 september 2012


Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.