Prioriteit geven aan loopbaanontwikkeling

0

Over loopbaanontwikkeling wordt nogal eens gedacht dat het ‘nice to do’ is. Het blijkt echter steeds meer een instrument dat noodzakelijk is om als organisatie succesvol en toekomstbestendig te zijn.

Ondanks het feit dat uit vele studies blijkt dat er een positief verband bestaat tussen loopbaanontwikkeling en het succes van een organisatie, besteden managers er nog steeds weinig aandacht aan. Zo bleek uit recent onderzoek dat de helft van de medewerkers het gevoel heeft dat managers totaal niet geïnteresseerd zijn in hun loopbaanontwikkeling.

Wat kunnen managers doen om te laten zien dat zij betrokken zijn bij de loopbaanontwikkeling van hun medewerkers?

  1. Neem aan dat iedereen de potentie heeft om te leren en te groeien. Leiders die aandacht besteden aan de ontwikkeling van hun medewerkers geloven dat iedere medewerker waardevol is en in staat is om te groeien. Door dit uit te stralen doen medewerkers ook daadwerkelijk hun best om te leren en hun mogelijkheden te vergroten.
  2. De toekomst biedt vele mogelijkheden. Leiders die prioriteit geven aan loopbaanontwikkeling weten hoe ze anderen moeten enthousiasmeren en hoop moeten geven voor de toekomst. Leiders anticiperen steeds op toekomstige ontwikkelingen en schetsen hun medewerkers welke kansen er voor hen liggen. Medewerkers zien zo vele kansen om zich te ontwikkelen en om succesvol te zijn.
  3. Voortdurend omgeving scannen. Leiders die ontwikkeling van hun medewerkers belangrijk vinden kunnen positief zijn over de toekomst, omdat zij steeds de omgeving scannen. Ze houden zo voortdurend het grotere geheel voor ogen. Ze blijven waakzaam voor de factoren die de business en de organisatiecultuur kunnen beïnvloeden, en leren de mensen om hen heen hetzelfde te doen. Deze focus op de toekomst biedt medewerkers de gelegenheid om nu beslissingen te nemen die hen helpen om te gaan met de onzekerheid van morgen.
  4. Deel informatie ruimhartig. Alleen als medewerkers over alle informatie beschikken kunnen ze de juiste beslissingen nemen voor hun werkgever en hun eigen carrière. Medewerkers willen weten wat er speelt, ook als dat negatief nieuws is. Als medewerkers het grotere geheel zien en op de hoogte zijn van de strategie van de organisatie kunnen ze nagaan waar ze waarde kunnen toevoegen en waar mogelijkheden liggen.
  5. Benadruk sterke punten en talenten. Door de focus op sterke punten en talenten krijgen medewerkers energie en wordt ontwikkeling in een positieve context geplaatst. Dit leidt tot een opwaartse, positieve spiraal van betrokkenheid, enthousiasme en resultaten.
  6. Loopbaanontwikkeling is een integraal onderdeel van de leiderschapsrol. Managers die loopbaanontwikkeling belangrijk vinden zien dit niet als het een keer per jaar afvinken van een lijstje. Voor hen is het dagelijkse praktijk om in gesprek te gaan met medewerkers en om terugkoppeling en vertrouwen te geven.
  7. Zie talent als kapitaal. Veel managers zijn huiverig voor het ontwikkelen van medewerkers omdat ze niet willen investeren in medewerkers die toch vertrekken. Maar goede leiders zien dat anders. Zij realiseren zich dat als kennis en vaardigheden toenemen, medewerkers nieuwe uitdagingen nodig hebben, die zij wellicht niet meer in hun huidige rol vinden. Leiders helpen deze medewerkers vervolgens bij het vinden van nieuwe mogelijkheden, zelfs als dat betekent dat deze medewerkers vertrekken. Deze leiders realiseren zich dat dit een voorbeeldfunctie heeft voor de hele groep en dat het weer andere talenten aantrekt.
  8. Bevorder collegiale ondersteuning. Leiders realiseren zich dat zij het niet allemaal alleen kunnen. Hun ondergeschikten zijn capabel en in staat elkaar te coachen en feedback te geven. En dat moedigen ze aan. Het prioriteren van loopbaanontwikkeling is belangrijk voor leiders op ieder niveau, omdat het de voorwaarden schept voor medewerkers en de organisatie om te floreren.

Julie Winkle Giulioni en Beverly Kaye sluiten af met een vraag: ‘Van alle prioriteiten op het lijstje van een leider, zou de groei van medewerkers toch bovenaan moeten staan?’

Bron: talentmgt.com

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.