Positie advocaat in dienstbetrekking

0

Werknemer, advocaat in dienstbetrekking, is het niet eens met een brief
over schadeclaim die werkgever heeft opgesteld. Werknemer wordt op non-actief
gesteld. Werknemer en werkgever verzoeken ontbinding van de
arbeidsovereenkomst.

Werknemer is vanaf februari 2006 in dienst bij werkgever als bedrijfsjurist en tevens advocaat in dienstbetrekking bij Ad Hoc Beheer B.V. Partijen hebben het “Professioneel statuut voor de advocaat in dienstbetrekking” ondertekend.

In november 2007 heeft zich een incident voorgedaan tussen de directeur en werknemer over een schadeclaim. Werknemer had twee concept brieven opgesteld aan de wederpartij, die de directeur afkeurde en vervolgens heeft de directeur zelf een brief opgesteld. Werknemer heeft aangegeven het niet eens te zijn met de inhoud daarvan. Daarop heeft de directeur laten weten dat hij bepaalde wat er gebeurde en dat hij de zaak in behandeling zou geven bij een externe advocaat. Werknemer is in december 2007 op non-actief gesteld.

Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding en stelt dat er sprake is van disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Werknemer verzoekt voorwaardelijk eveneens ontbinding, onder toekenning van een vergoeding gebaseerd op correctiefactor 4, vanwege de nodeloze op non-actief stelling en de diffamerende werking daarvan.

Uitspraak

De kantonrechter oordeelt ten aanzien van het door werkgever gestelde disfunctioneren dat daarvan niet is gebleken, zeker nu werkgever zelf gesteld heeft dat werknemer de eerste anderhalf jaar goed heeft gefunctioneerd. Bovendien is werknemer niet duidelijk gewezen op eventuele tekortkomingen en heeft werkgever niet aangegeven hoe dit verbeterd zou kunnen worden.

Werkgever heeft aangegeven dat de voornaamste reden van de verstoorde arbeidsrelatie is gelegen in het incident over de schadeclaim. De kantonrechter oordeelt dat werkgever onvoldoende oog heeft gehad voor de positie van werknemer als advocaat in dienstbetrekking. Volgens het Professioneel Statuut was het de plicht van werknemer om werkgever erop te wijzen dat de inhoud van de concept-brief van de directeur niet strookte met de belangen van werkgever in een procedure.

Werkgever mag werknemer niet verwijten dat zij een andere opvatting heeft over het te voeren beleid, tenzij er sprake zou zijn van een duidelijke kunstfout. Gesteld noch gebleken is dat werknemer een kunstfout heeft gemaakt, zodat er geen reden was om werknemer op non-actief te stellen en om het dienstverband te beëindigen.

Aangezien werknemer heeft erkend dat de arbeidsrelatie is verstoord, wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden. Vanwege de diffamerende werking van de op non-actief stelling, het korte dienstverband en de overige omstandigheden kent de kantonrechter een vergoeding toe met correctiefactor 2.

Bron: JAR 2008/134

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.