P&O moet meer doen aan integriteitszorg

1

Het thema ‘integriteit’ is uit de moderne samenleving eenvoudig niet meer weg te denken. Dat heeft alles te maken met vertrouwen. De samenleving wordt complexer en we raken steeds meer op elkaar aangewezen.

De noodzaak om elkaar te kunnen vertrouwen wordt daarmee steeds groter, en daarmee de roep om integriteit. De kredietcrisis spreekt hierover boekdelen. Integriteit is geen hype. Zelfs de oude Romeinen hielden zich al met het thema bezig, getuige de boeiende casussen uit de wereld van de handel en het vastgoed die Cicero bespreekt in zijn boek ‘Over de plichten’ uit het jaar 44 voor Christus.

Compliance Officer

Steeds meer organisaties gaan nu planmatig werk maken van integriteitszorg. De overheid en de financiële sector lopen daarbij voorop. Ook in de vastgoedwereld zal komende jaren veel meer gedaan (moeten) worden aan integriteit. Vaak wordt daarvoor een compliance afdeling opgericht: de afdeling die toeziet op correcte regelnaleving en integere bedrijfsvoering. Het aantal Compliance Officers is de laatste jaren sterk gegroeid. De Vrije Universiteit heeft er al een speciale Masters-opleiding voor.

De compliance functie is zich aan het profileren en streeft ernaar haar taken uit te breiden. Regelnaleving is immers dweilen met de kraan open als er niet ook een integere bedrijfscultuur is. Een integere bedrijfscultuur moet bovendien ondersteund worden met structurele maatregelen. Integriteit moet kortom gemanaged worden. Daar gaan compliance officers komende jaren energiek aan werken. Ze komen daarmee echter ook in het vaarwater van P&O.

Link met P&O

Belangrijke aandachtspunten van het integriteitsbeleid zijn: bewustwording en training, beloningsbeleid, functiebeoordeling en een meldpunt voor klachten. Elk van deze activiteiten heeft een duidelijke link met P&O. De personeelsafdeling zou dan ook eigenlijk zelf een voortrekkersrol op het gebied van integriteit kunnen spelen. Zij hebben de tools. Er is vanuit de integriteitszorg bijvoorbeeld grote behoefte aan dilemmaworkshops. Dat zijn sessies waarbij medewerkers onder leiding van een ervaren trainer met elkaar praten over integriteitsdilemma’s in hun werk.

Een ander instrument is de waardenworkshop, waarin gezamenlijk wordt gezocht naar de dragende waarden in het werk. Het kan bij dit soort trajecten makkelijk gaan om honderden werknemers. Hiermee kom je op het terrein van opleiding en ontwikkeling, dat traditioneel bij P&O hoort. Het wordt de hoogste tijd dat opleidingsverantwoordelijken binnen P&O hier eens goed naar kijken. Wat natuurlijk helemaal dient te worden voorkomen is dat er conflicten ontstaan tussen P&O enerzijds en Compliance anderzijds, over de vraag wie er ‘aan het personeel mag komen’ met een dilemmaof waardenworkshop. Samenwerking tussen P&O en Compliance zal hier de beste resultaten geven.

Ander voorbeeld: er gaan stemmen op om integriteit onderdeel te maken van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Dit zou een manier kunnen zijn om het integriteitsbewustzijn te versterken en een meer positieve integere houding van het personeel aan te moedigen. Sommige organisaties zijn hier al mee aan het experimenteren. Voor de integere bedrijfscultuur is het in elk geval van groot belang dat de carrièremakers in de organisatie ook de mensen zijn met een zichtbaar positief integriteitsprofiel. Het ellebogen naar de top en alle andere praktijken uit het boek ‘Hoe word ik een rat’ horen in een integere organisatie niet thuis. Ook hier is de competentie van P&O onmisbaar. De moraal van dit verhaal is dat P&O niet de integriteitsboot moet missen, maar juist beter een stuurmansrol kan nemen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Ik ben het op vele punten eens met de redeneringen van Jeurissen maar er kunnen wel enige kanttekeningen worden geplaats. Bij vele grote internationale ondernemingen/organisaties bestaan al sinds mensenheugenis integrity- en business conduct policies waarvoor (senior) management en veelal ook de lagere rangen letterlijk tekenen bij aanname. Compliance is een “heilig” streven voor de totale organisatie en bij dergelijke bedrijven vind je de onderliggende overwegingen terug in de z.g. corporate charter en/of in mission statement. Er is dus niet echt veel nieuws onder de zon. De link met P&O kan ik niet goed plaatsen. In feite is het zo dat bedrijven zoals bovenstaand beschreven mensen selecteren op grond van capaciteiten, vaardigheden en persoonlijkheid (in relatie tot essentiele job eisen) en dit bijna als vanzelf inbedden in de cultuur van de organisatie (zie weer de charter) Integriteitsbewustzijn versterken of aan te moedigen is helemaal geen optie. Het management (incl. beoordelaars , recruiters) zijn vanuit hun functie automatisch verantwoordelijk voor die compliance. Sterker nog, het is hun bestaansrecht als manager. Je bent als employee integer of je bent het niet. “If not” dan pas je niet in de organisatie en kom je er niet in of vertrek je. P&O is dus mede-selecteur aan de poort en controleert aan de hand van genoemde policies. Van een stuurmansrol van P&O kan geen sprake zijn. Integrity is hart en ziel van de organisatie en daar conformeer je vooraf mee of je past. Over de voorbeeldfunctie van de carrieremaker: als een organisatie toestaat dat iemand zich met de ellebogen naar de top werkt dan zorgt een competent management dat deze persoon snel exit gaat. Die persoon heeft helemaal geen toekomst op nivo en deze zal bij psychometrie als snel door de mand vallen.