Plotseling stopzetten extra toeslag wegens economische omstandigheden mag niet

0

In deze rechtszaak is de vraag aan de orde of een toeslag, waarvan altijd is gemeld dat het een tijdelijke toeslag is, plotseling eenzijdig door de werkgever mag worden ingetrokken. De betrokken partijen krijgen beiden gedeeltelijk gelijk. De werkgever moet de toeslag alsnog uitbetalen over de periode van een jaar. Maar het verzoek van de werknemer om voortzetting van de toeslag zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn, wordt afgewezen. De rechter geeft de partijen wel een handreiking voor verder overleg.

De situatie

Een bedrijfsarts, werkzaam bij Arbo Unie krijgt – als noodoplossing – een extra toeslag van 10% van zijn bruto maandsalaris. Hij krijgt dit omdat hij er voor het extra werk dat hij verricht even geen andere oplossing is. Later wordt de toeslag voortgezet terwijl er geen sprake meer is van een ongewenste situatie. De toeslag wordt later toegekend als bonus voor goed functioneren, gekoppeld aan een target. Na 6 jaar trekt Arbo Unie de toeslag in wegens financieel/economische reden en verminderd werkaanbod.

De vraag

De arts vindt dat zijn werkgever de toeslag niet eenzijdig had mogen beëindigen en vraagt de kantonrechter dit voor recht te verklaren. Hij wil dat de toeslag wordt voortgezet en dat Arbo Unie de achterstallige toeslag alsnog uitbetaalt.

Het oordeel

De kantonrechter verklaard voor recht dat de werkgever de toeslag niet eenzijdig had mogen beëindigen en veroordeelt de werkgever tot betaling van de achterstallige toeslag. De rechter vindt dat de werkgever, gezien de voorgeschiedenis van de toeslag, de toeslag niet zomaar eenzijdig had mogen beëindigen, ook al werd bij de toekenning steeds vermeld dat het om een tijdelijke toeslag ging. Het argument van verminderd werkaanbod gaat niet op omdat al een paar jaar eerder bekend was dat het werkaanbod afnam. De vordering van de arts tot hervatting van de uitbetaling van de toeslag wijst de rechter af. De arts vraagt namelijk om voortzetting zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn. En dat kan niet omdat de toeslag geen onderdeel van het loon is. De rechter geeft nog wel aan dat een voortzetting van de toeslag voor twee jaar haar in dit geval als goed werkgeverschap voor komt. Daarmee geeft ze de partijen een handreiking voor verder overleg. 

Aanpassen arbeidsvoorwaarden wegens economische crisis

In veel bedrijven worden op dit moment afspraken gemaakt over aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden om de de economische teruggang gezamenlijk het hoofd te bieden. Dat varieert van het inleveren of verplicht opnemen van vakantiedagen tot vergaderen buiten werktijd. Bij kleine bedrijven kunnen dit soort afspraken vaak in onderling overleg gemaakt worden. In grotere bedrijven zal eerst overleg gevoerd moeten worden met de OR en eventueel de vakbonden. Arbeidsvoorwaarden zomaar intrekken is, zoals uit dit arrest blijkt, geen goed idee.

Bron: LJN BI1187
Kantonrechter
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 20-03-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.