Plannen ontslagrecht kunnen aangepast worden

2

Vakbonden en werkgevers krijgen de ruimte om met alternatieven te komen voor de voorstellen van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) om het ontslagrecht te versoepelen.

De minister heeft dat donderdag gezegd in een overleg met de Tweede Kamer.

Kamp gaat geen formele adviesaanvraag indienen bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Maar bonden en werkgevers, die in dit orgaan zitting hebben, krijgen alle kans om wijzigingen voor te stellen volgens hem. De minister verwacht ook dat de SER bij de kabinetsformatie zelf met suggesties komt.

Vooral CDA’er Eddy van Hijum wil dat de Kamer ,,open oor en oog” heeft voor de kritiek bij werkgevers en vooral vakbeweging op de plannen van Kamp. Die zijn gebaseerd op het Lenteakkoord dat CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie na de val van het kabinet hebben gesloten.

Kern ervan is dat bedrijven makkelijker personeel moeten kunnen ontslaan, zonder toestemming vooraf van UWV of kantonrechter. De ontslagvergoeding moet worden beperkt tot maximaal een half jaarsalaris. Het geld dient gebruikt te worden voor scholing. Het idee hierachter is dat bedrijven eerder personeel in dienst nemen als ze er zonder veel rompslomp en goedkoop weer van af kunnen.

Van Hijum waarschuwde dat het loslaten van de ontslagtoets vooraf niet tot willekeur mag leiden. Ook andere partijen van het Lenteakkoord willen daar waarborgen voor. Kamp wil dat een werknemer die ontslagen wordt, eerst via een hoorprocedure in zijn bedrijf kan reageren. Volgens GroenLinks moet daarbij een onafhankelijke instantie worden betrokken, zodat de werknemer een eerlijke kans heeft. D66 drong aan op het inzetten van een bemiddelaar.

De Kamer wil ook dat Kamp rekening houdt met de positie van kleine bedrijven. Die moeten straks opdraaien voor de kosten van de eerste 6 maanden WW. Kleine ondernemingen kunnen die last niet dragen, vreest ondernemersorganisatie MKB-Nederland.

PvdA, SP, en PVV wijzen de voorstellen van Kamp vierkant af. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt voorspelde dat ze de verkiezingen niet zullen overleven. De vijf partijen van het Lentekkoord halen volgens peilingen geen meerderheid meer.

Kamp gaat zijn plan de komende maanden nader uitwerken. Eind dit jaar wil hij een wetsvoorstel indienen. Dat moet in 2014 ingaan.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Vlasta de Groot-Piskora op

    We zouden af moeten van alle regelingen, uitzonderingen etc. die alles duur en ingewikkeld maken. Iedere wg zou een diploma in goed werkgeverschap moeten hebben behaald alvorens personeel in dienst te mogen nemen. Als een werkgever dat heeft, en hij gedraagt zich ook als een goed werkgever, dan moet het hem ook niet moeilijk worden gemaakt en ook niet veel kosten als hij werknemers moet ontslaan. Een goede WW-regeling blijft belangrijk als vangnet voor werknemers en dient niet gemaximeerd te zijn op maximum dagloon. We leven in een beschaafd deel van de wereld waarin het zaak is ons aan afspraken te houden. Wanneer we dat door omstandigheden niet kunnen moeten we op een gepaste manier uit elkaar kunnen gaan zonder (vooraf afgesproken) ontslagvergoedingen. Alleen wanneer een werkgever zich niet als goed werkgever heeft gedragen komt werknemer in aanmerking voor een extra ontslagvergoeding, vastgesteld door de kantonrechter.

  2. Ik hoop echt dat dit onzalige plan na twaalf september van tafel wordt geveegd.
    De ouderen zullen eerst de dupe worden. Die zij duur en in de ogen van veel werkgevers weinig productief. Die komen dus (bijna) nooit meer aan de slag en het legioen van werklozen dat inmiddels het half miljoen gepasseerd is, wordt alleen maar groter. Ook zijn er plannen om de duur van de WW te verkorten. Stel dat je veertig jaar gewerkt hebt en er veertig jaar WW-premie betaald is en vervolgens krijg je maximaal een jaar WW. Dat is toch om te huilen? Nederland zal dan in recordtempo de status van “arm”land krijgen. De rijken worden rijker, middengroepen verdwijnen en het cohort armen vormt het grootste deel van onze samenleving.