Overzicht wijzigingen ontslagrecht

5

In de hoofdlijnennotitie van minister Kamp van Sociale Zaken van maandag 18 juni staan de meest recente wijzigingen voor de aanpassing van het ontslagrecht in 2014.

Een overzicht van de wijzigingen in het ontslagrecht:

 • De opzegtermijn wordt voor iedereen 2 maanden. Nu is dat nog 1 tot 4 maanden.
 • De toetsing van het ontslag vooraf bij UWV of kantonrechter wordt veranderd in een toetsing achteraf. Na een hoorprocedure kan een bedrijf een werknemer ontslaan. Als die het daarmee niet eens is, kan hij naar de rechter stappen.
 • De ontslagvergoeding volgens de zogeheten kantonrechtersformule verdwijnt. Het bedrag dat het bedrijf een ontslagen personeelslid moet betalen, wordt beperkt tot een kwart maand salaris per gewerkt jaar, met een maximum van een halfjaar. Dat ’transitiebudget’ moet worden besteed aan scholing of begeleiding naar nieuw werk. Of het daaraan ook echt wordt uitgeven, gaat de overheid overigens niet controleren.
 • Het transitiebudget geldt in principe ook voor werknemers met een tijdelijk contract.
 • Als de rechter oordeelt dat iemand onterecht is ontslagen, kan hij een schadevergoeding toekennen. Die bedraagt een half maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een jaarsalaris.
 • Werkgever en werknemers houden de vrijheid andere ontslagvergoedingen te blijven afspreken. Kamp verwacht echter niet dat dat vaak zal gebeuren, omdat het voor bedrijven te kostbaar wordt.
 • Bij ontslagrondes om bedrijfseconomische redenen blijft het principe van afspiegeling in leeftijdsgroepen bestaan. Binnen elke leeftijdsgroep moeten degenen met de minste dienstjaren dan het veld ruimen.
 • Werkgevers worden verantwoordelijk voor de kosten van de eerste 6 maanden WW. Dat levert de schatkist 1 miljard euro per jaar op. Voor bedrijven staat daar een lagere ontslagvergoeding tegenover. Hoogte en duur van de WW-uitkering veranderen niet.

Lees ook :

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. Hans van Dongen op

  Snap nog immer niet waarom onder de noemer van vereenvoudiging/versoepeling het gehele duale ontslagstelsel op de schop moet. En dat dat banen opleveren zou. En waarom nu juist de preventieve externe ontslagtoets via UWV WERKbedrijf zou moeten komen te vervallen (en blijkbaar vervangen moet worden door een interne bedrijfshoorzitting: zie je dat al voor je?) is mij ook een raadsel.

  Hoe meer (min of meer onafhankelijke) ontslagwegen hoe beter een bepaalde ontslagkwestie aangepakt, ingevuld en opgelost kan worden gelet op de specifieke omstandigheden van het geval.

  En werkelijk waar, ik ben geen tegenstander van de juist op de tocht staande BBA/UWV WERKbedrijf ontslag(vergunning)weg. Als het allemaal achteraf (als het kalf verdronken is …….) via de rechter moet gaan is men de discussie over de (over)belasting van de rechterlijke macht en de verhoging van de griffiekosten snel vergeten. Nog even daargelaten de (andere) kosten van een rechtszaak (tot in een hogere instantie aan toe).

  Heb je een goed inhoudelijk, feitelijk, en steekhoudend ontslagverhaal dan kom je er via het UWV vooraf of via de rechter of via gezamenlijk overleg altijd wel uit. Mooi toch deze veelvoud aan ontslagmogelijkheden?

  En waarom altijd opdraaien voor een ontslagvergoeding en WW-kosten voor 6 maanden als de werknemer er een potje van heeft gemaakt, of als je al als klein bedrijf in de misere zit? En waarom een werknemer verplichten zijn ontslagvergoeding aan te wenden voor werk-naar-werk? Laat bijv. een jonge net van school gekomen werknemer of een oudere of volledig zieke werknemer zelf de bestemming van die vaak niet al te hoge nieuwe ontslagvergoeding bepalen. Voor een paar honderd Euro bruto (wat blijft er netto van over?) een opleiding of re-integratiebureau aan het werk zetten, zie je dat al voor je?

  Zou “Den Haag” met de herziening van het normale ontslagrecht haar eigen toekomstige ontslag- en reorganisatieverhaal niet willen vereenvoudigen, lees: met name goedkoper maken? Als het ambtenaren(ontslag)recht in de ogen van Den Haag om gevormd moet worden naar het normale ontslagrecht, dan zit Den Haag niet te wachten op hoge afkoopsomdiscussies voor haar (ex)ambtenaren. Wat is dan mooier om inmiddels het reguliere ontslagrecht met een vaste lagere afkoopsom hervormd te hebben? Of denk ik nou te slecht?

  Groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 19-6-2012

 2. Je werkt op tijdelijke basis maar het is eigenlijk niet de baan waar je op zit te wachten. Even backpacken lijkt een lekker alternatief. Even aansturen op een conflictje, ok? verplicht hoorzittinkje en tjakka??de dromen worden waargemaakt.

  Je hebt sterk het vermoeden dat je werkgever je contract niet gaat verlengen. Dan nu toch maar even ziek melden. Ik laat me natuurlijk niet misbruiken.

  Je baas geeft aan dat het contract be?indigd zal worden. Wordt dus uitzingen van die verplichte opzegtermijn. Steek die verhoogde arbeidsproductiviteit maar direct in je ?. euh personeelsdossier!

  Die werkgever laat zich maar niet uit over voortzetting van de arbeidsrelatie. Weet je wat? Ga nu voor de zekerheid toch maar solliciteren onder diensttijd. Tweetje, facebookie, ja onze recruiters zijn er gek op! En het zal hen bommen wat je nu onder de baas zijn tijd zit te doen.

  Je neemt als werkgever nu al geen 50 plussers aan, ook al zijn ze werkloos door reorganisaties en bestaat de mogelijkheid om een redelijke deal te maken over de prijs/kwaliteit. Dat ga je nu echt wel doen. Precies: omdat Kamp dat zegt!

  Je bent multi-getalenteerd, lees je belangrijkste talent is dat je nog jong bent. En je weet op basis van verhalen van je vader en opa dat je zo goed als kansloos bent na je houdbaarheidsdatum van 45 jaar, ondanks al je diploma?s in meerdere disciplines. Dan ben je niet gek en beding je toch zeker een afkoopsom. Je toekomstige leidinggevende en je directeur hebben dat immers voor zich zelf ook bedongen. Ben toch niet gek? Zullen ze wel begrijpen, ja toch?

  Je bent een bank. Ja, dan geef je nu toch wel echt hypotheken tegen aantrekkelijke percentages aan werknemers die volgende maand of kwartaal niet meer weten waar ze aan toe zijn. Die afkoopsom als overbrugging naar ander werk moet dan maar niet worden besteed aan scholing maar aan het bijpassen van die zes maanden WW. De overheid checkt de besteding lekker toch niet.

  De kans op werk voor een nu werkloze 50-plusser is nihil. Als werkgever doe je nog liever zaken met 65 plussers. De werkgeverslasten zijn immers anders door het loonbelasting schijventarief en er is bv geen pensioenpremie meer verschuldigd en dat is op zich al interessant genoeg om je even niet te beroepen op vooroordelen. Nu ook andere 50 plussers uit hun vaste dienstverband worden gejaagd kun je voordelig kiezen en kunnen de pensionados weer achter de geraniums gezet worden. Komt dat goed uit.

  Mijn baas zet me naast de vuilnisbak
  en dat na al die jaren. Zal die proleet eens flink dwarszitten of die procedure(s) nu resultaat zal opleveren of niet. Al moet ik naar de Hoge Raad. Zijn eigen productiviteit gaat naar nul, mark my words.
  Hang nu op, moet nog ff flink ontrust stoken bij de collega?s die binnenkort misschien aan de beurt zijn.

  De Nederlandse arbeidsmarkt gaat goedmaken wat ze op school verzuimen: we leren ze nu hoofdrekenen, grammaticale basisregels, leesbaar schrijven met een pen, en o ja, we laten ze diploma?s halen waar ze ook echte examens voor hebben moeten doen.

 3. Is het niet verstandiger om de ‘hoorprocedure’ om te zetten naar het onderhandelen van een beeindigingsvoorstel met finale kwijting binnen de kaders van het voorstel….???? :). Daarnaast, wat gebeurt er met de kennelijk onredelijke beeindigng. Blijft het mogelijk voor de werknemer om schade te verhalen, ondanks de hoorprocedure of blijft het zo dat nadat de werknemer bij de rechter is geweest deze noch tegen de uitspraak, noch tegen de ontslagvegoeding in beroep kan gaan?

 4. Hans van Dongen op

  @RAB d.d. 20-6:
  Ten eerste voorziet de hoofdlijnennotitie van Kamp in het verplicht houden van een hoorzitting over het voorgenomen ontslag. Hierover geeft Kamp aan dat dat zorgvuldig gevoerd moet worden. Sterker nog, hij geeft aan dat het wetsvoorstel daar waarborgen (lees: voorwaarden) zal stellen. Voel je al nattigheid?

  Ten tweede kan de werknemer dus achteraf bij de rechter “in beroep” als hij het oneens is met het ontslag (overigens zullen er nog steeds opzegverboden gelden waarvoor de ontbindingsprocedure als optie blijft). De werknemer kan bij de rechter wedertewerkstelling eisen of een ontslagvergoeding eisen (max 1/2 maandloon per dienstjaar met max jaarloon). En er is hoger beroep mogelijk aangaande de wedertewerkstelling of de ontslagvergoeding. De rechter zou gelet de omstandigheden echter de ontslagvergoeding kunnen verhogen. Zie hier ook veel nattigheid.

  Kortom, ellende is te voorzien. Voor werkgever en werknemer.

  Greetz,

  Hans van Dongenm / Steunpunt Arbeidszaken / 20-6-2012

 5. hvander meijs op

  Lagere ontslagvergoeding of niet maar de werkgever houdt dubbele lasten om naast de WW premie voor de wn ook nog eens over de 1e 6 mnd WW te vergoeden. Waar gaat dit mooie sociale!? systeem naar toe?

  H. vd Meijs