Overwerk bij flexibele werktijden mogelijk?

0

Bij flexibele werktijden is overwerk vaak opeens minder een issue, omdat werktijden niet meer standaard 8 uur per dag zijn. Maar dan moet de overwerkregeling wel aangepast worden aan de nieuwe situatie. Dat was het bedrijf in de rechtszaak kennelijk vergeten, maar toch had de werknemer geen recht op uitbetaling van bijna 250 overuren.

 

De situatie

Een designer neemt na iets meer dan twee jaar dienstverband ontslag. Hij vraagt zijn werkgever om uitbetaling van bijna 250 overwerkuren, ter waarde van ruim 4.378 euro. Die uren heeft hij geleidelijk aan opgebouwd tijdens zijn dienstverband. De werkgever weigert om dat bedrag uit te betalen. Het bedrijf werkt met flexibele arbeidstijden. Werknemers kunnen zelf bepalen hoe ze de arbeidsduur van 40 uur over de week verdelen. Een werkdag van meer dan 8 uur leidt daarbij niet per definitie tot overwerk, omdat die uren de dag erna kunnen worden gecompenseerd.
In het arbeidsvoorwaardenreglement is een overwerkregeling opgenomen, die als volgt luidt:
 Overwerk is werk dat verricht wordt in opdracht van de werkgever buiten de normale arbeidstijd. Als overwerkuren worden beschouwd uren die de normale 40-urige werkweek of 8-urige werkdag te boven gaan. Niet als overwerk wordt beschouwd werk dat nodig is voor het afmaken van de gewone dagtaak tot een halfuur na de voor de betreffende medewerker geldende standaardwerktijd.

De vordering

De werknemer stapt naar de rechter om via die weg betaling af te dwingen. Hij zegt dat hij de overwerkuren wegens grote drukte heeft gedraaid, op verzoek van zijn werkgever, en dat hij door diezelfde drukte de uren niet heeft kunnen compenseren.

Het verweer

De werkgever zegt dat er nooit opdracht is gegeven voor overwerk en betwist zelfs dat de werknemer de overuren überhaupt heeft gemaakt. De man heeft nooit, zoals het reglement voorschrijft, urenstaten ingeleverd. De werkgever heeft dus ook geen overuren geaccordeerd.

Het oordeel

De rechter gaat uit van de afspraken die de partijen hebben gemaakt over overwerk in het reglement. Volgens de rechtspraak moet er als er geen afspraken zijn gemaakt over overwerk, van de kant van de werkgever een opdracht tot overwerk zijn gegeven of instemming zijn met overwerk. Geen van beide situaties kan de werknemer bewijzen. De rechter laat meewegen dat er in het bedrijf wordt gewerkt met flexibele werktijden waardoor een werknemer op een dag meer dan 8 uur kan werken zonder dat dit meteen tot overwerk leidt.
De werknemer voert nog aan dat er geen overurenregistratie was in het bedrijf. De rechter oordeelt dat een werkgever wel moet zorgen voor een goede registratie maar dat het ontbreken daarvan nog niet betekent dat de werkgever heeft ingestemd met overwerk. Dan zouden de werknemers gewoon extra uren kunnen werken en zo extra inkomsten kunnen creëren. De rechter wijst de vordering van de werknemer af.

Overurenregeling niet afgestemd op flexibel werken
Het lijkt erop dat het bedrijf flexibele werktijden heeft ingevoerd en daarbij niet naar de bestaande overwerkregeling heeft gekeken. Want die is duidelijk gericht op ‘ het oude werken’ , waarbij een werkdag van 8 uur de standaard is.

LJN BY3872
Rechtbank Den Bosch
Overwerk en flexibele werktijden
Eerste aanleg
15 november 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.