Ouderschapsverlof toegestaan op de dagen die de werkneemster wenst

0

De werkgever kan de spreiding van de ouderschapsverlofuren over de week wijzigen op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

In dit geval verzocht de werkneemster om verlenging van het verlof volgens hetzelfde rooster. De werkgever kon niet aantonen dat hij een zwaarwegend belang had om een ander rooster af te dwingen.

De situatie

Een werkneemster werkt sinds 2009 drie dagen per week, op maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag heeft ze ouderschapsverlof. Als in januari 2009 het recht op ouderschapsverlof wettelijk wordt uitgebreid naar 26 weken, vraagt zij verlenging van het verlof aan bij de werkgever. Die geeft aan de tweede verlofperiode anders te willen regelen omdat de afwezigheid op 2 dagen niet handig is voor het bedrijf en stelt voor dat de werkneemster voortaan op vijf dagen per week werkt, elke ochtend of elke middag.

De vordering

De werkneemster verzoekt de kantonrechter om bij een voorlopige voorziening te bevelen dat de werkgever akkoord moet gaan met haar verzoek om de tweede periode van ouderschapsverlof op hetzelfde rooster in te vullen als voorheen. De werkgever heeft geen zwaarwegend bedrijfsbelang om zich te verzetten tegen dit rooster.

Het verweer

De werkgever vindt dat hij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft bij de dagelijkse aanwezigheid van de werkneemster.

Het oordeel

De vraag is of de werkgever het verzoek van de werkneemster op terechte gronden heeft geweigerd.

Een dergelijk verzoek kan alleen worden geweigerd als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is (Wet arbeid en zorg, art. 6:2 sub 5).  De werkgever heeft niet met concrete situaties onderbouwd dat de huidige invulling van het ouderschapsverlof tot onoverkomelijke problemen heeft geleid.

Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter is de dagelijkse aanwezigheid van de werkneemster dan ook niet aan te merken als een zwaarwegend bedrijfsbelang.

De vordering van de werkneemster wordt toegewezen en de kantonrechter veroordeelt de werkgever de werkneemster voor de duur van haar ouderschapsverlof toe te staan om op maandag, woensdag en vrijdag te werken.

LJN BL7223
Kantonrechter Utrecht
Ouderschapsverlof
Kort geding
03 november 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.