Opzegverbod door psychische klachten?

0

Ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst van een werknemer, als psychische klachten de oorzaak zijn van een arbeidsconflict?

De situatie

Een medewerker die goed functioneert meldt zich in juni 2012 ziek door werkgerelateerde problemen en privéproblemen. In januari 2013 start hij met re-integreren in zijn eigen functie. In mei krijgt hij andere taken, met minder hectiek en een lagere werkdruk. De werkgever wil dan de mogelijkheden van een re-integratie tweede spoor onderzoeken. Maar de werknemer wil dat niet. Op verzoek van de werkgever geeft het UWV een deskundigenoordeel. Conclusie: de werkgever moet eerst onderzoeken of de werknemer zijn eigen werk kan doen, eventueel met aanpassingen. Vervolgens moet werkgever kijken of er intern andere mogelijkheden zijn en dan pas mag hij kijken naar het tweede spoor.
Half augustus 2013 meldt de werknemer zich opeens beter en ook de bedrijfsarts acht hem arbeidsgeschikt, maar met medische beperkingen in het persoonlijk functioneren bij tijdsdruk. Op het werk ontstaat dan al snel een discussie over de taken van de werknemer. De werknemer meldt zich eind augustus weer ziek.
In het rapport van een deskundigenoordeel dat de werknemer heeft aangevraagd, worden de inspanningen van de werkgever voor de re-integratie als adequaat beoordeeld. Maar tegelijkertijd geeft de arbeidsdeskundige aan dat de werknemer niet die korte periode arbeidsgeschikt is geweest voor zijn eigen werk omdat het werken onder tijdsdruk juist een kenmerk van zijn functie is.

Bij de rechter

De werkgever vraagt de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege de verstoorde arbeidsrelatie. Door het gedrag van de werknemer is de re-integratie moeizaam verlopen. Hij was steeds erg argwanend, was verwijtend naar de werkgever en dreef de zaken onnodig op de spits. De werkgever biedt wel aan om de werknemer een ontslagvergoeding mee te geven.

Het oordeel

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst niet. Het opzegverbod door ziekte heeft hier reflexwerking omdat de verstoring van de arbeidsrelatie volgens de rechter grotendeels is veroorzaakt door de psychische klachten van de werknemer. Daarnaast is een externe re-integratie nog steeds niet uitgesloten. De werkgever heeft daar ook een inspanningsverplichting omdat de werknemer nog geen 104 weken arbeidsongeschikt is voor zijn eigen functie.
De werkgever en de werknemer moeten nu samen, in nauwe samenwerking met de bedrijfsarts, weer samen aan de slag om de re-integratie voort te zetten.

Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:RBDHA:2013:17765
Datum uitspraak: 16 december 2013

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.