‘Oppotbeperking vakantiedagen strijdig met EU-recht’

5

Minder dan 4 weken vakantie per jaar mogen opbouwen in geval van ziekte, is in strijd met het EU-recht, oordeelt de Centrale Raad van Beroep.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraken van 18 juli 2011 dat rechtspositieregelingen die bij ziekte de opbouw van het recht op vakantie beperken zonder minimum waarborg van vier weken, strijdig zijn met de wetgeving van de Europese Unie.

Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Artikel 7
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraken dat bepalingen in ambtenaarrechtelijke rechtspositieregelingen die de opbouw van het recht op vakantie beperken bij ziekte niet in overeenstemming zijn met artikel 7 van de Europese richtlijn 2003/88; althans voor zover daarbij niet is gewaarborgd dat de werknemer recht heeft op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken. Nu een werknemer naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep een rechtstreeks beroep kan doen op artikel 7 van die Europese richtlijn en een waarborg als hiervoor genoemd ontbreekt, zijn die bepalingen in strijd met het EU-recht.

Arrest
De Centrale Raad van Beroep baseert zijn oordeel mede op de door het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) in zijn arrest van 20 januari 2009, Schultz-Hoff e.a., C-350/06 en C-520/06, NJ 2009, 252 gegeven uitleg aan artikel 7 van de richtlijn. Uit dat arrest van het Hof volgt dat artikel 7 van richtlijn 2003/88 zo moet worden uitgelegd dat deze bepaling aan alle werknemers ook bij ziekte per jaar een vakantie van in ieder geval vier weken met behoud van loon garandeert.

Eerdere uitspraak
In de uitspraak in de zaak LJN BR0265 gaat het om een rijksambtenaar op wie het Algemeen Rijksambtenarenreglement van toepassing is. De uitspraak in de zaak LJN BR0267 ziet op een gemeenteambtenaar en de uitspraak in de zaak LJN BR0268 heeft betrekking op een politieambtenaar.

Lees ook
‘Vakantiedagen niet onbeperkt opsparen’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

 1. Maar hoe zit het dan bij ziekte langer dan 6 maanden? Dan bouwt de werknemers slechts over de laatste zes maanden verlofrecht op. Stel dat de werknemer echter 12 maanden ziek is, dan heeft diegene dus 10 dagen opgebouwd, terwijl in dit artikel staat dat iemend die ziek is altijd minstens 4 weken betaald verlof moet kunnen genieten. En bovendien, als iemand langer dan 6 maanden ziek is, wil dit niet zeggen dat diegene in die periode niet op vakantie zou kunnen, maar dat ligt aan de ziekte, de werkgever en de bedrijfsarts, dus waarom moet er daarnaast ook nog minimaal 4 weken betaald verlof genoten moeten kunnen worden?

 2. Isa, miv 1-1-12 wordt nieuwe wetgeving van kracht waarin o.a. staat dat iedere werknemer, ongeacht ziekte, minimaal recht heeft op 4 maal zijn/haar wekelijkse arbeidsduur (FT = 20 dagen).

  Leg als P&Oer vast dat igv langdurige ziekte de evt bovenwettelijke dagen niet worden opgebouwd. Zorg er ook voor dat zieke medewerkers die op vakantie gaan (eerst afstemming met Arbo arts!) ook vakantiedagen opnemen.
  Door deze 2 aandachtspunten kan een verlof stuwmeer zoveel mogelijk worden voorkomen.

 3. @RB: hartelijk dank. Heeft u toevallig ook een wetsartikel waar dit in staat o.i.d.?

 4. Beste Isa, kijk even op onderstaande link. Hierin staan de wetsartkelen, de oude situatie en de nieuwe situatie met een handvatten hoe dit in de praktijd te implementeren. Ik kan geen link hierin plakken, maar google even: z p en a, advies en vaknieuws, dan zou je het moeten kunnen vinden.

 5. Hans van Dongen op

  Beste Isa, de gehele behandeling en wetswijziging met uitleg staat vermeld op denederlandsegrondwet.nl onder “wetnummer” 32465. Ook meer uitleg op steunpuntarbeidszaken.nl.