Opnemen van vertrouwelijke personeelsvergadering geen reden voor ontslag

0

Een werknemer die de gebeurtenissen op een personeelsvergadering met zijn iPhone opneemt, gedraagt zich volgens de rechter niet als een slecht werknemer. Het verspreiden van de opnames onder de aanwezige collega’s is ook geen schending van de geheimhoudingsplicht.

De situatie

Tijdens een  personeelsvergadering kondigt een werkgever aan dat tien werknemers wegens economische omstandigheden worden ontslagen. De namen van de werknemers worden bekend gemaakt. De directeur wijst tijdens de bijeenkomst tweemaal op de geheimhoudingsplicht die in de individuele arbeidsovereenkomsten is opgenomen.

Een beleggingsadviseur die ook wordt ontslagen, neemt het hele gebeuren op met zijn iPhone. Na de bijeenkomst brandt hij het bestand met de opname op een aantal CD-roms die hij meeneemt naar een bijeenkomst met collega’s die ook op de personeelsvergadering aanwezig waren. Daar verdwijnen drie van de tien CD-roms. Als de opname daarna uitlekt naar de pers (de Telegraaf) en naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de werkgever een gesprek aan met de beleggingsadviseur. Deze meldt dat hij niet weet wie de CD-roms heeft meegenomen.

De vordering

De werkgever vindt dat de beleggingsadviseur zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Hij heeft ook bewust het risico genomen dat de inhoud van de vergadering aan de buitenwereld bekend zou worden. En doordat dat laatste ook is gebeurd, heeft de werkgever nu schade geleden. De werkgever wil dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens dringende redenen.

De werknemer vindt dat het verzoek moet worden afgewezen. Hij heeft het geheimhoudingsbeding niet geschonden, hij heeft de CR-rom alleen maar aan collega’s ter beschikking gesteld die ook bij de personeelsbijeenkomst waren en hij weet ook niet wie er ‘gelekt’ heeft.

Het oordeel

Het opnemen en verstekken van de opnames aan collega’s die aanwezig waren, is volgens het oordeel van de rechter geen schending van de geheimhoudingsplicht. De werknemer heeft ook niet onrechtmatig gehandeld. Het opnemen van het voorgevallene en dat delen met lotgenoten is ook geen schending van zijn plicht zich als goed werknemer te gedragen. Daarbij speelt mee dat de emoties tijdens de personeelsbijeenkomsten hoog opliepen en dat de werknemer daar voor het eerst hoorde dat hij werd ontslagen.

De kantonrechter oordeelt dat er geen dringende reden is voor ontslag maar dat de arbeidsrelatie ook niet langer kan voortduren. Er is sprake van veranderde omstandigheden. Op deze grond wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden en de werknemer krijgt een vergoeding van € 5.750 mee.

LJN BJ9802
kantonrechter Almelo
eerste aanleg
06 oktober 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.