Op deze 4 vlakken onderscheiden excellente managers zich

0

Hoewel managers een grote impact hebben op de prestaties van organisaties, falen ze nogal eens, aldus managementcoach Ron Carucci. Daarom zette hij een tienjarig longitudinaal onderzoek op om de factoren die succesvolle managers onderscheiden van minder succesvolle te achterhalen. Voor het onderzoek werden onder andere ruim 2.700 managers geïnterviewd en de resultaten werden statistisch (waaronder 90 regressieanalyses) getoetst.

Uit dit onderzoek bleek dat de meest succesvolle managers zich op vier vlakken onderscheiden.

  1. Ze kennen alle facetten van de organisatie: Uitzonderlijke managers hebben diepgaande kennis over hoe de verschillende onderdelen van de organisatie in elkaar passen om waarde te creëren en resultaten te boeken. Ze hebben verschillende functies, op verschillende afdelingen uitgeoefend. Ze bevorderen integrale communicatie en samenwerking binnen de organisatie, zodat fragmentatie en afstemmingsproblemen geminimaliseerd worden.
  2. Ze zijn goed in beslissingen nemen: Voorbeeldige managers zijn in staat hun standpunt uit te dragen, ideeën van anderen daarbij te betrekken, data te analyseren, alternatievne af te wegen, een definitief besluit te nemen en deze vervolgens helder te communiceren. Ze zijn ook goed in het stellen van prioriteiten, waardoor binnen de organisatie gericht gewerkt kan worden. Goede managers balanceren op juiste wijze tussen instinct en analyse. Goede beslissingen nemen is moeilijk, zo blijkt ook uit een McKinsey-studie. Daarin geeft 28% van de respondenten aan dat binnen hun bedrijf over het algemeen goede strategische besluiten worden genomen. 60% is van mening dat slechte beslissingen even talrijk zijn als goede beslissingen. De resterende 12% ziet vooral veel slechte beslissingen.
  3. Ze kennen de branche: Excellente managers blijven goed op de hoogte van de voortdurend veranderende context waarbinnen de organisatie opereert. Ze hebben een natuurlijke contextuele intelligentie waardoor zij inzicht hebben in wat de organisatie onderscheidend maakt en wat relevant is voor klanten. Ze hebben oog voor trends en kansen. De managers die het hoogst scoorden op deze vaardigheid werden beschreven als nieuwsgierig en hebben veel kennis over de branche waarin de organisatie opereert. Ze kunnen daardoor passend reageren op kansen en bedreigingen.
  4. Ze bouwen een vertrouwensband op: Iedere organisatie heeft managers waarvoor iedereen wil werken. Deze managers bouwen goede banden op met leidinggeven, medemanagers en ondergeschikten en weten wat er speelt bij stakeholders. Ze communiceren op overtuigende wijze en bouwen aan echt gelijkwaardige relaties. Het niet in staat zijn om goede relaties op te bouwen leidt het snelst tot het falen van een manager, zo bleek uit het onderzoek. Managers moeten niet zelfzuchtig zijn. Ze moeten feedback vragen aan anderen en zich kwetsbaar opstellen om het vertrouwen van anderen te winnen. Deze 4 vaardigheden zijn aan te leren, zo besluit Carucci. Door er actief mee aan de slag te gaan is snel resultaat te boeken.

Bron: HBR

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.