Oordeel verzuimconsulent minder waard dan dat van bedrijfsarts

3

Een verzuimconsulent kan niet oordelen over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Dat is voorbehouden aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, oordeelde de rechter begin deze maand.

 

De situatie

Een projectmanager met een jaarcontract tot 16 augustus 2012 krijgt op 9 juli te horen dat haar contract niet verlengd zal worden. Er wordt een afspraak gemaakt voor de volgende dag om haar activiteiten in de komende periode door te spreken. De werkneemster zegt de afspraak af omdat ze een afspraak met een klant van haar werkgever heeft. Twee dagen later krijgt ze een brief van de werkgever die daarin schrijft dat de werkneemster de projectoverdracht belemmert. Ze moet haar laptop, telefoon en kantoorsleutels meteen inleveren. De werkneemster heeft ondertussen ook geen toegang meer tot de bedrijfsnetwerken.
Op 16 juli meldt de werkneemster zich ziek, en op 24 juli adviseert de verzuimconsulent werkhervatting omdat de oorzaak van het verzuim in de werksfeer ligt. De werkgever meldt de werkneemster vanaf 16 juli beter en houdt de verzuimdagen van 16 tot 27 juli in op haar vakantiedagen. Vanaf 27 juli tot het einde van het contract wordt de werkneemster met onbetaald verlof gestuurd.
De werkneemster vraagt een deskundigenoordeel aan en de verzekeringsarts schrijft in de rapportage dat het niet de competentie is van een niet-arts om te stellen of de werknemer wel of niet ziek is. Verder meldt het UWV nog dat er geen deskundigenoordeel gegeven kan worden omdat er geen bedrijfsarts betrokken is geweest bij de beoordeling van de ziekmelding. De werkneemster stapt vervolgens naar de rechter.

De vordering

In een kort geding vordert de werkneemster onder meer betaling van loon en niet genoten vakantiedagen, een bedrag van totaal bijna 6.000 euro.

Het verweer

De werkgever stelt dat de werkneemster niet ziek was en daarom geen recht op loon had over de periode dat ze niet heeft gewerkt.

Het oordeel

De rechter oordeelt dat het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer is voorbehouden aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die daar voor zijn opgeleid. Omdat de beoordeling door een verzuimconsulent is gedaan, kon de werkgever daar niet de waarde aan toekennen die hij daaraan heeft gegeven. De werkgever is verantwoordelijk voor de ingeschakelde arbodienst. De gevolgen van het feit dat de arbeidsongeschiktheid niet door een bedrijfsarts is vastgesteld, zijn daarom voor rekening van de werkgever, aldus de rechter. En een van die gevolgen is dat de rechter in dit kort geding er vanuit gaat dat de werkneemster arbeidsongeschikt was. De loonvordering van de werkneemster wordt daarom toegewezen.

LJN BY2676
KantonrechterAlmelo
Kort geding
Oordeel verzuimconsulent
8 november 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. Terecht oordeel m.i., ondanks het feit dat de schijn van een arbeidsconflict op tafel lag als onderligger voor de afwezigheid, mag een buitenstaander niet beoordelen dat er dus geen sprake was van ziekzijn. De werkgever heeft ook wel snel en hard geacteerd vanuit een stuk wantrouwen en de verzuimconsulent moest in dat straatje wellicht meedoen.

  2. Terechte uitspraak!
    Wilekeur, met sancties, door de werkgever dient voorkomen te worden.
    Het kan niet voldoende benadrukt worden dat beoordeling van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte voorbehouden is aan daartoe opgeleide medici.

  3. Waar gaan we naartoe als een leidinggevende tegenwoordig bepaalt of een werknemer wel of niet ziek is? Uit ervaring weet ik inmiddels dat dit het begin kan zijn van een zeer langdurig (juridisch) steekspel tussen werkgever en werknemer. En wie zal er meestal de dupe zijn van de incompetentie van zo’n leidinggevende en dus ook van de organisatie die hem hierin steunt? U mag niet meer raden…