Ook in 2012 ESF-subsidie voor sociale innovatie

0

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) die investeren in duurzame inzetbaarheid om arbeidsdeelname en arbeidsproductiviteit te vergroten kunnen per 1 mei 2012 subsidie aanvragen.

Aanvraagperiode
De subsidie kan worden aangevraagd van 1 mei 2012, 9:00 uur tot en met 31 december 2013, 17:00 uur, zolang er budget beschikbaar is.

Aanvraagcriteria 
De voornaamste criteria waaraan een project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

Het project richt zich op tenminste één van de volgende thema’s:

  • Het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit;
  • Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken en arbeidstijdenmanagement;
  • Het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap en employability.
  • Het project duurt maximaal vijftien maanden.
  • De ondernemer financiert 50 procent van de totale projectkosten.
  • De ondernemer kan geen voorschot ontvangen tijdens de projectperiode.
  • De bedrijven in de sector dienen actief en toonbaar te worden betrokken bij het project.
  • De ondernemer kan ervoor kiezen een extern adviseur in te huren of gebruik maken van intern personeel.

Raadpleeg voor een uitgebreide samenvatting het volledige overzicht met criteria.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt minimaal € 90.000 en maximaal € 160.000. Er wordt geen subsidie verstrekt wanneer de gecontroleerde subsidiabele kosten lager zijn dan 60 procent van de verleende subsidie.

> Meer informatie over de ESF actie E

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.