Onzorgvuldige werkgever: C=2

0

Een werkgever heeft volgens de kantonrechter duidelijk gemaakt dat hij van de werknemer af wil. Maar op de wijze waarop is volgens de kantonrechter nogal wat aan te merken. De werkgever heeft zich niet als goed werkgever gedragen. Dit resulteert in een ontbinding met toekenning van een vergoeding op basis van C=2.

De situatie

Een werkneemster is sinds 1995 in dienst. Er is niets bekend over eventueel niet goed functioneren als zij in 2008 met zwangerschapsverlof gaat. Als ze terug komt, wordt ze geconfronteerd met een ingrijpende functiewijziging. Een maand daarna wordt de werkneemster ziek. Ze heeft een postnatale depressie. In oktober 2009 vindt er een gesprek plaats waarbij de werkgever duidelijk maakt dat hij niet tevreden is over de inspanningen van de werkneemster voor haar re-integratie. Kort daarna wordt ze vrijgesteld van arbeid en start de werkgever een ontbindingsprocedure. Het het salaris van de werknemer wordt tegelijkertijd teruggebracht tot 70% van het loon.

Begin 2010 stellen de directeur en drie collega’s een verklaring op waarin staat dat de sfeer sinds haar afwezigheid positief is veranderd en dat ze nooit een teamspeler is geweest en dat ze niet bepaald collegiaal was.

Het oordeel

De kantonrechter maakt korte metten met de werkgever en oordeelt dat ‘de verwijten aan het adres van de werkneemster iedere redelijke grondslag ontberen’. Het is de werkgever die verwijten kan worden gemaakt. De werkneemster is onheus en grievend bejegend. Er waren geen aanwijzingen dat de werkneemster niet goed functioneerde en het was niet netjes de werkneemster met een voldongen feit te confronteren zo kort na het zwangerschapsverlof. Uit het gespreksverslag is op te maken dat de werkgever geen rekening heeft gehouden met de aard van de ziekte van de werkneemster.

Het is ook in strijd met goed werkgeverschap om te informeren naar het medicijngebruik van een werknemer en naar de bijwerkingen daar van. Verder kan de combinatie van het vrijstellen van arbeid en de salarisvermindering niet door de beugel. Een vrijstelling van werk komt altijd voor rekening van de werkgever. Tot slot vindt de kantonrechter het kwalijk een depressieve werknemer te confronteren met de genoemde verklaring, nota bene op briefpapier van de werkgever. De kantonrechter meent dan ook dat het duidelijk is dat de werkgever van de werkneemster af wil. Op de wijze waarop is veel op te merken maar een vruchtbare samenwerking is uitgesloten.

De ontbindingsgrond ligt geheel in de risicosfeer van de werkgever en daarom wordt een vergoeding toegekend op basis van de kantonrechtersformule met correctiefactor 2. Dat komt neer op € 46.137,60.

LJN BK9667
Kantonrechter Almelo
Ontbindingsprocedure
07 januari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.